Evli Pankki Oyj ja Nordic Shine Oy ovat perustaneet aurinkoenergiarahaston

Tuskin olemme ehtineet kertoa Taalerin panostuksesta aurinko- ja tuulienergiaan (täällä), kun Evli kertoo uudesta puhtaasti aurinkoenergiaan keskittyvästä rahastostaan. Rahaston tavoitteena on moninkertaistaan aurinkoenergian tuotanto Suomessa.

Evli Pankki Oyj:n tytäryhtiö Evli Alternative Investments Oy on hankkinut enemmistön Nordic Shine Oy:sta. Yhtiön perustajat jatkavat yhtiön avainhenkilöinä ja omistajina.

Evli ja Nordic Shine ovat perustaneet Suomen ensimmäisen aurinkoenergiaan sijoittavan pääomarahaston (EAI SOLAR I Ky), jonka tavoitteena on moninkertaistaa aurinkoenergian tuotanto Suomessa.

Rahasto tarjoaa kiinteistönomistajille ja vuokralaisille mahdollisuuden voimalainvestointiin ilman omien resurssien ja pääomien sitomista. Sijoittajille rahasto tuo pitkiin kassavirtoihin perustuvan tasaisen tuottopotentiaalin. Toimintansa kautta rahasto tukee kestävää kehitystä, kasvattaa aurinkoenergiaosaamista Suomessa sekä parantaa kansallista energiaomavaraisuutta.

– Aurinkoenergian käyttöönottoa on Suomessa hidastanut rahoitusvaihtoehtojen puute. Rahasto tuo uuden hajautetun tuotannon rahoitus- ja palvelumallin, joka on muun muassa Yhdysvalloissa vauhdittanut merkittävästi aurinkoenergian hyödyntämistä, sanoo Tero Tuominen, Evli Alternative Investmentsin toimitusjohtaja.

Rahaston avulla kiinteistönomistaja säästää sähkökustannuksissa, vähentää ympäristökuormaa ja konkreettisesti hillitsee ilmastonmuutosta. Aurinkovoimalan saa käyttöön ilman omaa investointia ja Nordic Shine vastaa voimalan toiminnasta sopimuskauden ajan. Voimalat toteutetaan yhteistyössä alan parhaiden järjestelmätoimittajien kanssa.

– Palvelumallimme mahdollistaa aurinkovoimalan hyötyjen jakamisen läpinäkyvästi kiinteistöomistajien ja vuokralaisten välillä vuokrasopimusmallista riippumatta, toteaa Nordic Shinen osakas Jussi Vimpari.

Rahasto on herättänyt kiinnostusta kiinteistöalan yrityksissä, koska taloudellisten etujen lisäksi hajautettu puhdas energiantuotanto nähdään tärkeänä osana toimialan tulevaisuutta.

Ovenia Group Oy, jonka vastuulla on noin 72 000 asuntoa, 17 kauppakeskusta ja yli 6000 muuta liiketilaa, on päättänyt tarjota osana kiinteistöjohtamisen palvelutarjontaansa asiakasyrityksilleen rahaston palvelumallia. Osana ympäristöön, kilpailukykyyn ja kiinteistöomaisuuden arvoon liittyviä ratkaisuja, Ovenia haluaa tuottaa asiakkailleen lisäarvoa myös aurinkoenergian avulla.

Ensimmäisessä vaiheessa rahastoon ovat sijoittaneet mm. Espoon kaupunki, Maj ja Tor Nesslingin Säätiö, Teknologiateollisuus ry ja Yksityisyrittäjäin Säätiö sekä 74 muuta sijoittajaa.

– Säätiömme tarkoituksena on edistää ympäristönsuojelua kehittävää tutkimusta sekä tutkimustiedon jalkautumista yhteiskuntaan ratkaisuiksi. Haluamme osoittaa valmiutemme toimintatapojen muutoksiin sijoittamalla myös itse kestävän kehityksen periaatteita noudattaen, kertoo asiamies Jarmo Hirvonen Maj ja Tor Nesslingin Säätiöstä.

Jouko Lampila | Lähde: Evli Pankki