Bioenergia-ala edistää energiatehokkuutta yhteisvoimin

Kuluttajille ja käyttäjille on jatkossakin tarjolla bioenergialämmitysjärjestelmien käyttöön ja huoltoon sekä laitteiston vaihtamiseen liittyvää neuvontaa ja opastusta.

Kutteri II -sopimus neuvontatyön jatkamisesta allekirjoitettiin tänään 12.12.2016 ympäristöministeriössä. Neuvontamenettely on tehokkaampi keino parantaa biokattiloiden energiatehokkuutta ja vähentää lämmittäjien kustannuksia kuin pakolliset tarkastukset.

Sopimukseen sitoutuivat Bioenergia ry, Ariterm Oy, Nuohousalan Keskusliitto ry, Laatukattila Oy, Lämmitysenergia Yhdistys ry, Suomen Omakotiliitto ry, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Motiva Oy osallistuu sopimukseen liittyvien hankkeiden ja projektien toimeenpanoon ja kehittämiseen sekä vuosiraportin kokoamiseen ja viestintään. Kutteri II -sopimus on Energiatehokkuussopimustoiminnan kanssa yhteistyössä toimiva sopimus. Uusien bioenergia-alalla toimivien organisaatioiden on mahdollista liittyä sopimukseen.

Bioenergian käytön energiatehokkuutta kannattaa parantaa. Maassamme on käytössä vanhoja biolämmitysjärjestelmiä, joiden energiatehokkuutta voitaisiin parantaa merkittävästi. Näin saadaan vähennettyä polttoaineenkulutusta, lämmityskustannuksia ja savukaasupäästöjä.

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä on velvoite järjestää rakennusten yli 20 kW:n lämmityskattiloille joko pakollisia tarkastuksia tai vaihtoehtoisesti neuvontaa käyttäjille. Suomessa on päätetty käyttää neuvontamenettelyä, joka aloitettiin jo vuonna 2014.

Neuvontaa aluksi pilkekattiloiden omistajille

Neuvontamenettelyä sovelletaan muun muassa pientalojen tulisijoihin, pilke- ja pellettikattiloihin sekä hakekattiloihin. Näistä energiankäytöltään suurin ryhmä on pientalojen pilkekattilat, siksi tiedottamista on kohdistettu aluksi niiden omistajille.

Neuvonnan ja opastuksen päämäärä on parantaa energiatehokkuutta lämmitysjärjestelmien kunnossapidolla, laitteistojen uusimisella, hyvälaatuisen polttoaineen käytöllä, varaajalla ja aurinkolämmön yhdistämisellä järjestelmään. Kattilan omistajat voivat saada selviä säästöjä, ja puhtaammasta palamisesta syntyy myös vähemmän haitallisia päästöjä. Lisäksi edistetään bioenergian käyttöä ja parannetaan sen kilpailukykyä ja palveluita.

Neuvontaa annetaan myös pian julkaistavan, biokattilan omistajille tarkoitetun nettikyselyn avulla.

Säästömahdollisuudet ovat suurimmat vanhoissa kattiloissa, joiden hyötysuhde on huono. Tällöin kattilan vaihtaminen voi olla paras vaihtoehto. Monesta lämmitysjärjestelmästä puuttuu varaaja, jolla järjestelmän tehokkuutta voidaan parantaa merkittävästi. Varaaja mahdollistaa myös aurinkolämmön yhdistämisen järjestelmään. Laadukkaan polttoaineen käyttö ja puhdas palaminen vähentävät kattilan likaantumista ja sitä kautta puhdistamisen tarvetta. Puhdas kattila taas pystyy siirtämään paremmin lämpöä talteen eikä se karkaa harakoille.

Lisätietoja ja Motivan koko tiedote: Bioenergia-ala edistää energiatehokkuutta yhteisvoimin

Jouko Lampila | Lähde: Ympäristöministeriö