Nocartin aurinkovoimalakauppa Sambiassa etenee suotuisasti

Nocartin aurinkovoimalakauppa Sambiassa etenee suotuisasti

Nocart Oy on allekirjoittanut toimitussopimuksen 30-40 MW aurinko-hybridi voimalaitoksen toimittamisesta Sambiaan. Suomalaisyhtiö on saavuttanut hyvän aseman Afrikan sähköistämismarkkinoilla.

Sopimus kattaa ensimmäisen osan yhteensä 100 megawatin aurinko-hybrid voimalaitoskokonaisuudesta, joka tuottaa sähköä sokeriruokoplantaasin tarpeisiin Sambian Shang’ombo -alueella. Sokeriruokoplantaasin ja jalostamon investointien arvo on yhteensä 2,7 miljardia USD ja Nocartin allekirjoittaman sopimuksen arvo on 200 miljoonaa USD.

Muutama viikko sitten UUTISOIMME Nocartin allekirjoittaneen aiesopimuksen (Memorandum of Agreement) koskien Nocartin valintaa teknologiatoimittajaksi voimalaitoshankkeisiin Sambiaan. Eilen julkistettu toimitussopimus kattaa ensimmäisen mahdollisesti useammasta aiesopimuksen kattamasta projektista. Voimalaitos toimitetaan kahden vuoden kuluessa projektin käynnistymisestä.

Toimitussopimus sisältää 30-40 MW aurinko-diesel hybridi voimalaitoksen ja se on ensimmäinen osa yhteensä 100 MW aurinko-hybridi voimalaitoskokonaisuutta. Nocartin toimittama voimalaitos tulee tuottamaan sähköä mm. 30 000 hehtaarin sokeriruokoplantaasin ja modernin sokerijalostamon tarpeisiin, jonka odotetaan käsittelevän noin 6 000 000 tonnia sokeriruokoa ja tuottavan noin 800 000 kuutiometriä sokeria vuodessa.

Nocart-kaavio

Nocartin laitosten ytimenä on Nocartin itse kehittämä sähkön tuotantoa ohjaava tehoelektroniikkayksikkö, johon liittyy energiavarasto. Voimalaitosten muut komponentit yhtiö hankkii alihankkijoilta.

Joulukuussa 2016 Nocart sai 5 miljoonan euron pääomasijoituksen Cleantech Invest SPV 5 AB:ltä ja sen kanssasijoittajilta. Cleantech Investin efektiivinen täysin laimennettu omistus Nocartista on 19,3% ja Cleantech Invest yhdessä osakkuusyhtiöidensä kanssa omistaa yhteesä 21,4% Nocartista.

Cleantech Investin hallituksen puheenjohtaja ja Nocartin hallituksen jäsen Lassi Noponen:

”Tämä on merkittävin kaupallinen läpimurto sen kuuden vuoden aikana kun Cleantech Invest on sijoittanut puhtaaseen teknologiaan. Liiketoiminnan kehittäminen uusiutuvan energian alueella on hitaampaa kuin digitaalisissa palveluissa, mutta menestyksekkäiden yritysten voidaan odottaa saavan kestävämmän markkina-aseman uudella toimialalla. Nocart on näyttänyt että uusi yhtiö voi nousta johtavaan asemaan uudella puhtaan teknologian sektorilla. Kokonaistoimittajana Nocart hallinnoi laajaa alihankintaverkkoa ja sen hämmästyttävä menestys on myös vastaus keskusteluun voiko kasvuyrityksillä olla merkitystä Suomen kansantalouden mittakaavassa.”

Cleantech Investin toimitusjohtaja Alexander Lidgren:

”Afrikan maaseudun sähköistämisen nopea kasvu on ylittänyt kaikki odotukset ja Nocart on erinomaisessa asemassa ottamaan osansa tästä kasvusta. Nocartin teknologia soveltuu hyvin näihin kantaverkosta irrallisiin järjestelmiin. Nocart toimittaa voimalaitoksia, joissa hyödynnetään paikallisia energialähteitä. Nocart on yksi harvoista pohjoismaisista toimijoista, joka on pystynyt luomaan laajan kumppaniverkoston useisiin Afrikan maihin.” 

Nocart Oy:n toimitusjohtaja Vesa Korhonen:

”Olemme työskennelleet Afrikassa muutamia vuosia ja ymmärtäneet jo varhain että Nocartin mahdollisuudet ovat valtavat. Korjaamme nyt ensimmäisiä työmme hedelmiä, mutta tiedämme että meillä on useita mahdollisuuksia jatkaa kasvua tulevina vuosina tällä markkinalla.”

Jouko Lampila | Lähde: Cleantech Invest