Kestävä Energiatalous

Kestävä Energiatalous on puolueeton ja riippumaton, tulevaisuuteen katsova uusiutuvien energialähteiden ja energiansäästön monikanavainen puolestapuhuja.

Haluamme kertoa kaikista niistä keinoista, joiden avulla on mahdollista torjua ilmastonmuutosta ja vähentää ilmakehän saasteita. Haluamme lisätä asian ymmärrystä ja oikaista väärää tietoa. Haluamme myös auttaa suomalaista alan teollisuutta ja sitä kautta edistää Suomen talouden kehittymistä.

Kestävä Energiatalous julkaisee kaikkia kestäviin energiaratkaisuihin liittyviä uutisia ja artikkeleita sekä yhteistyökumppaneiden tiedotteita. Uutiset ja artikkelit ovat journalistisin perustein toimituksen laatimia ja lukijoilla on mahdollisuus kommentoida niitä. Vuoropuhelu vie asioita eteenpäin. Kumppanitiedotteissa yhteistyökumppanimme kertovat tarjonnastaan kaupallisin perustein.

Haluamme olla optimistinen ja myönteinen. Paljon puhutaan vain kehitykseen liittyvistä ongelmista. Me haluamme nähdä jokaisessa ongelmassa mahdollisuuden.

Ilmastonmuutos etenee ja muodostaa ehkä suurimman ihmiskunnan tulevaisuutta uhkaavan tekijän. Se on kuitenkin vielä mahdollista pitää hallittavalla tasolla. Tämä on meidän tärkein tavoitteemme.

Kestävä Energiatalous

Tuottaja ja vastaava päätoimittaja:

Jouko Lampila
jouko.lampila@energiatalous.fi
@JoukoLampila
0400 609 233

Kustantaja:

Kustannus Oy Lampila
Leiniläntie 86
52550 Hirvensalmi
010 666 5350

Lukijapalaute ja yhteys toimitukseen:

toimitus@energiatalous.fi