EUCF:n tuki kuntien ja kaupunkien kestävän energiatalouden kehityshankkeiden valmisteluun on haettavissa 2.10. asti

EUCF:n tuki kuntien ja kaupunkien kestävän energiatalouden kehityshankkeiden valmisteluun on haettavissa 2.10. asti

European City Facility (EUCF) on EU:n Horisontti 2020 -ohjelman alainen väline, jonka kautta kunnille ja kaupungeille myönnetään taloudellista tukea sekä tarjotaan asiantuntijapalveluita kestävämmän energia- ja ilmastostrategian toteuttamiseen. Myönnettävän rahoitustuen tarkoituksena on kehittää investointisuunnitelmia, joilla mahdollistetaan energiatalouden kehityshankkeille myös ulkoinen rahoitus.

Euroopan unionin jäsenmaiden – Suomi mukaan lukien – kunnat ja kaupungit ovat tehneet erinomaisia ilmastoaloitteita ja vähentäneet energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä. Uusia innovatiivisia rahoitusjärjestelmiä tarvitaan kaikissa maissa kestävien ratkaisujen toteuttamiseen. Kaikilla ei kuitenkaan ole tarvittavia taloudellisia valmiuksia tai teknistä osaamista suunnitella ulkoista rahoitusta vaativia energiainvestointeja. EUCF:n tarkoituksena on tukea kaupunkeja ja kuntia investointikonseptien kehittämisessä ja liikkeelle saamisessa. Näin mahdollistetaan vähähiilisten ja energiatehokkaiden ratkaisujen löytäminen ja toteuttaminen.

Rahoitusta myönnetään hakemuskohtaisesti 60 000 euroa jo alustavasti määritellyn investointihankkeen jatkokehitykseen. EUCF:n myöntämän tuen voi käyttää esimerkiksi markkina- ja sidosryhmätutkimuksiin sekä taloudellisiin ja riskianalyyseihin, jotka tarvitaan sijoituskonseptin kehittämiseksi. Kyseeseen voi tulla lisäresurssin palkkaaminen tai toimeksiannot voidaan tilata ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Myönnetyllä tuella ei voida rahoittaa suoraan todellisia investointeja, vaan se käytetään konseptin viimeistelemiseen toteutuskelpoiseksi.

Tuki maksetaan kahdessa erässä, joista jälkimmäinen (30 %) vasta konseptin vahvistumisen jälkeen. Tavoitteena on valmis suunnitelma, joka antaa ulkopuolisille rahoittajille riittävät tiedot projektin arvioimiseksi. Hakemuksen voi jättää myös keskeneräisenä, mikäli halutaan EUCF:n alustava arvio seuraavia hakukierroksia varten.

Tukea voivat hakea ja saada kaupungit, kunnat tai kuntien ryhmät, jotka sijaitsevat EU-jäsenvaltioissa tai Isossa-Britanniassa, ovat laatineet kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelman (SEAP/SECAP) tai kunnianhimoltaan vastaavan ilmasto- ja energiasuunnitelman sekä sitoutuvat EUCF:n kahden vuoden seurantajaksoon. 

Hakuaikaa on 2.10.2020 klo 19.00 (Suomen aikaa) asti. Hakemus tehdään European City Facility -verkkosivuilla: https://eucityfacility.eu/

Webinaari, jossa ohjeistus EUCF-rahoituksen hausta (suomenkielinen):  https://youtu.be/Cc_o9Y2iw6Q

Lisätietoja hakuprosessista: ce.finland@eucityfacility.eu

Lisätietoja aloitteesta: Sini Lamoureux, Union of the Baltic Cities, Sustainable Cities Commission, sini.lamoureux@turku.fi

Lisätietoja kuntien ja kaupunkien hakujen käytännön toteutuksesta: Katri Suhonen, FCG, katri.suhonen@fcg.fi

Jouko Lampila | Lähde: EUCF