Tekesin uusi julkaisu luotaa tulevaisuuden energiajärjestelmää

Tekes on työ- ja elinkeinoministeriön pyynnöstä laatinut raportin energiateknologian ja uusien energiaratkaisujen kehitysnäkymistä vuoteen 2030 mennessä.

Energiantuotannon rakenne tulee raportin mukaan muuttumaan vuoden 2020 jälkeen merkittävästi. Useita muutostekijöitä on jo tunnistettu ja ne vaikuttavat energiajärjestelmien systee­miajatteluun, tekniikkaan, merkitykseen ja liiketoiminta­malleihin. Keskeiset muutostekijät liittyvät teknologioiden kehitykseen, hajautuvaan ja uusiutuvaan energiantuotantoon, digitalisaatioon, kaupungistumiseen ja kuluttajan roolin kasvamiseen.

Tulevaisuuden energiajärjestelmä on joustava ja älykäs. Energiantuotannon ohjauksen lisäksi energian kulutusta voidaan ohjata ja sovittaa yhteen kulloisenkin tuotantotilanteen mukaan. Kysynnän jouston myötä kuluttajan rooli tulee muuttumaan. Aktiivinen kuluttaja on samaan aikaan sekä energian kuluttaja, tuottaja että varastoija.

Joustava energiajärjestelmä on raportin keskiössä, samoin uusiutuva energiantuotanto kaikissa muodoissaan. Osa teknologioista on vielä varhaisessa kehitysvaiheessa, osa jo pitkälle kypsää teknologiaa. Liikenteen osalta raportissa käsitellään sekä sähköistymistä että biopolttoaineita.

Suomella on raportin mukaan etulyöntiasema älykkäissä sähkömittareissa ja älyverkoissa sekä järjestelmätutkimuksessa. Suomen kannattaa näin ottaa aktiivinen rooli yhteisen eurooppalaisen energiajärjestelmän toteuttamisessa, jotta suomalaiset toimijat pystyvät hyödyntämään teknologista etumatkaansa tehokkaasti.

Energia-ala on voimakkaassa murroksessa. Tähän liittyy valtavasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille. Uudet liiketoiminnat voivat synnyttää uusia työpaikkoja ja vientiä ja sitä kautta hyvinvointia Suomeen. Energiajärjestelmien muutos maailmalla on käynnistynyt ja Suomella on kaikki mahdollisuudet toimia tässä edelläkävijänä.

Erittäin mielenkiintoinen ja tiivis raportti. Suosittelen lämpimästi. Raportti löytyy TÄÄLTÄ.

Jouko Lampila | Lähde: Tekes