Fortum investoi CHP-laitokseen Liettuassa

Investointi jätepolttoainetta käyttävään sähkön- ja lämmön yhteistuotantolaitokseen Liettuassa alkaa.

Fortumin ja Lietuvos Energijan yhteisyritys, Kauno Kogeneracinė Jėgainė (KKJ) rakentaa jätepolttoainetta käyttävän sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen Kaunasiin, Liettuaan.

Eilen 16. maaliskuuta 2017 allekirjoitettiin sopimukset tärkeimmistä laitteista sekä suunnitteluun, hankintaan, rakentamiseen ja projektin johtamiseen liittyvästä konsultoinnista. Projektin seuraava vaihe on suunnittelun viimeistely. Rakentamisen on suunniteltu alkavan syksyllä 2017. Laitoksen odotetaan aloittavan toimintansa vuoden 2020 puolivälissä.

Fortum ilmoitti yhteisyrityksestä 15.10.2015.

Laitoksen kokonaisinvestointi on noin 160 miljoonaa euroa. Fortumin suora osuus on noin 27 miljoonaa euroa.

Kaunasin uuden laitoksen sähköntuotantokapasiteetti on 24 MW ja lämmöntuotantokapasiteetti noin 70 MW.

Valtion omistama Lietuvos Energija omistaa 51 %  Kauno Kogeneracinė Jėgainėsta. Fortum Heat Lietuvan omistusosuus on 49 %.

Jouko Lampila | Lähde: Fortum | Otsikkokuva: Fortumin voimalaitos Jelgavassa, Latviassa