IEA pelaa kaksilla korteilla ilmastonmuutoksesta

IEA pelaa kaksilla korteilla ilmastonmuutoksesta

International Energy Agency (IEA) on maailman merkittävimpiä energiapolitiikan vaikuttajia. Järjestön raportointi on kuitenkin ristiriitaista, kirjoittaa Energy Watch Group.

”Millä tahansa uskottavalla polulla maailman ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi täytyy olla uusiutuva energia ytimessään”, toteaa IEA uusimmassa World Energy Outlook 2016 -raportissaan. On merkittävää, että tämän viestin antaa yksi maailman energiatalouden muutoksen suurimmista vastustajista.

Analyytikot ympäri maailmaa pitävät vuosittain ilmestyvää World Energy Outlook (WEO) -raporttia energia-alan raamattuna. Raportin projektiot muokkaavat julkisten päätöksentekijöiden ja investoijien päätöksiä sekä ohjaavat lainsäädäntöä ja rahavirtoja kautta maailman. Kuitenkin, näennäisen positiivisesti ilmastonmuutokseen ja uusiutuvaan energiaan suhtautuvista viesteistä huolimatta IEA:n varsinaiset näkökannat ovat täynnä harhaan johtavia lukuja ja virheellisiä johtopäätöksiä.

World Energy Outlook pitää sisällään kolme tulevaisuuden skenaariota. ”Nykyisen linjan skenaario” (Current Policies Scenario, CPS) kuvaa energiasektorin kehitystä, jos ilmastonmuutoksen suhteen ei ryhdytä toimenpiteisiin. ”Uuden linjan skenaario” (New Policies Scenario, NPS) ottaa huomioon Pariisin ilmastosopimuksessa tehdyt valtioiden sitoumukset. Lopuksi, raportin kunnianhimoisin ”450-skenaario” esittelee toimenpiteet, joilla ilmaston lämpeneminen voidaan 50 prosentin todennäköisyydellä pitää alle 2°C tavoitteen.

450-scenario

Todellisuudessa ”450-skenaario” on kaukana kunnianhimoisesta. Ensinnäkin skenaario jättää huomioimatta Pariisin sopimuksen, jossa 195 valtiota sitoutui rajoittamaan ilmakehän lämpenemisen reilusti alle 2°C:n ja tavoittelevan rajoitusta 1,5°C:een. Toisekseen, ja tärkeimpänä, se perustaa johtopäätöksensä osin vääriin ja osin vanhentuneisiin tietoihin. Tässä joitakin esimerkkejä:

450-skenaarion mukaan uuden aurinkosähkön ja tuulivoiman nettolisäys saavuttaisi huippunsa vuonna 2030. Toisin sanoen, IEA arvioi, että vuodesta 2030 lähtien uusien rakennettavien aurinko- ja tuulivoimaloiden määrä alkaa laskea, vaikka uusiutuvan energian hintataso laskee jatkuvasti ja maailman energiantarve kasvaa. Tämä arvio on ristiriidassa uusiutuvan energian nykyisen kasvutahdin kanssa. Asiasta ovat toista mieltä myös muut analyytikot, kuten Bloomberg ja Greenpeace.

IEA arvioi myös uusiutuvan energian tulevaisuuden hinnan liian korkealle. NPS arvioi aurinkosähkövoimaloiden hinnan Intiassa olevan 800 USD/KWp vuonna 2040. Samaan aikaan Intian hallitus arvioi aurinkosähkövoimaloiden nykyisen hinnan olevan vain 710 USD/kWp.

Uusiutuvan energian johdonmukainen vähättely ei kuitenkaan ole IEA:n lippulaivaraportin ainoa ongelma. IEA on myös epärealistinen fossiilisten polttoaineiden arvioissaan ja kehottaa jopa uusiin investointeihin öljyyn ja muihin fossiilisiin, jotta alan teollisuus selviäisi kriisistään. IEA jättää huomiotta kriisin taustalla olevat syyt: rajalliset varannot, lisääntynyt ympäristötietoisuus, sekä ennen muuta se, että uusiutuva energia on yhä edullisempaa ja tuottoisampaa kuin fossiiliset polttoaineet.

Vuonna 2016 näimme monien fossiilisten polttoaineiden laitosten ja ydinvoimaloiden menettävän arvoaan ja muuttuvan niin sanotuiksi hylätyiksi sijoituksiksi (stranded assets). IEA:n investointikehotukset asettavat tietoisesti ympäristön vaaraan, mutta myös sijoittajien rahat, viime kädessä eläkerahastoissa olevat miljoonien ihmisten eläkerahat. IEA on julkaissut sellaisia harhaanjohtavia ja virheellisiä arvioita jo yli vuosikymmenen. Energy Watch Group ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto ovat osoittaneet tämän USEISSA SELVITYKSISSÄ.

Katsaus historiaan ja IEA:n rahoitukseen auttaa ymmärtämään näitä ristiriitoja. Vuonna 1974, öljykriisin jälkeen, 17 OECD-jäsenmaata, niiden joukossa USA, Japani, Saksa ja muita Euroopan valtioita perustivat IEA:n Sen alkuperäinen tarkoitus oli varmistaa öljytoimitukset länteen ja siten huolehtia jäsenmaidensa eduista. Suurin osa rahoituksesta tulee USA:sta ja Japanista, jotka ovat suuressa määrin riippuvaisia fossiilisista ja ydinpolttoaineesta. Näillä kahdella maalla on myös suurin äänivalta IEA:n tekemissä päätöksissä.

Tämän vuoksi kehotamme kahteen asiaa. Ensinnäkin, julkisten päätöksentekijöiden ja suuren yleisön pitää ottaa WEO:t sellaisina kuin ne ovat: arviointeina ja suosituksina, jotka perustuvat yksittäisten valtioiden etuun; kaikkea muuta kuin riippumattomana tieteellisenä tietona. Toiseksi, vaikutusvaltaisena toimijana IEA:n pitää lopettaa pelaaminen kaksilla korteilla ilmastonmuutoksesta ja alkaa julkistaa korkealaatuiseen tutkimustietoon perustuvia realistisia arvioita.

Hans-Josef Fell, Energy Watch Groupin puheenjohtaja