Auttaako sähköveron muutos kysyntäjouston kehittymistä?

Auttaako sähköveron muutos kysyntäjouston kehittymistä?

Sähköveron rakenne on noussut esille kysyntäjouston edistämiseen liittyvissä keskusteluissa alalla. Fingridin eilen julkaisema tiedote kertoo asiasta lisää.

Keskustelun taustalla on se, että kysyntäjousto ei ole vielä taloudellisesti kovin kannattavaa asiakkaan näkökulmasta. Tämä johtuu muun muassa siitä, että merkittävä osa kuluttajan sähkölaskusta muodostuu kiinteästä jakeluverkkomaksusta ja kiinteästä sähköverosta (€/MWh tai snt/kWh). TEMin älyverkkotyöryhmän sähköveroselvitys on julkaistu ja toteaa sähköveron mahdollisen muutoksen olevan todennäköisesti EU:n verodirektiivien mukainen. Selvityksessä ei toistaiseksi oteta kantaa siihen, miten paljon mahdollinen muutos vaikuttaisi kuluttajien käyttäytymiseen.

Kasvattaako suhteellinen vero kysyntäjoustoa?

Sähköenergian hinta muodostaa vain noin kolmanneksen kuluttajan sähkölaskusta. Suhteellinen, sähkömarkkinahinnasta riippuva sähkövero voisi kasvattaa kysyntäjouston kannattavuutta vahvistamalla sähkömarkkinoiden hintasignaalia. Sähkön hinnan ollessa matala vero olisi euromääräisesti pieni. Kun sähkön hinta kohoaisi, sähkövero olisi vastaavasti euromääräisesti suurempi. Tällöin sähkön kulutuksen siirtäminen olisi taloudellisesti aiempaa kannattavampaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman älyverkkotyöryhmän sihteeristön tilaaman selvityksen mukaan sähköveron muuttaminen kiinteästä verosta suhteelliseksi veroksi on EU:n verodirektiivien mukainen, kunhan energiaverodirektiivin minimiverotaso täyttyy. Vaikka muutos näyttää selvityksen mukaan lakiteknisesti mahdolliselta, veron muuttamisen käytännön toteuttamisessa voi olla haasteita, joihin selvityksessä ei ole otettu kantaa. Sähköveron rakenteesta on keskusteltu älyverkkotyöryhmässä vuoden 2017 aikana. Fingridin näkemyksen mukaan sähkövero tarjoaisi nopean tavan kannustaa joustavaan sähkönkäyttöön.

Sähköveroselvitys löytyy älyverkkotyöryhmän kotisivuilta.

Työryhmässä laaja edustus toimialalta

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama älyverkkotyöryhmä selvittää älyverkkojen mahdollisuuksia sähkömarkkinoille. Työryhmän tehtävänä on luoda yhtenäinen näkemys tulevaisuuden älykkäästä sähköjärjestelmästä sekä selvittää ja esittää konkreettisia toimia, joilla älyverkot voivat palvella asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille ja edistää yleisesti toimitusvarmuuden ylläpitoa. Työryhmään on kutsuttu laaja edustus koko toimialalta. Mukana on niin sähkön myyjien, jakelijoiden, kuluttajien, viranomaisten kuin tutkimuslaitostenkin edustus. Fingrid osallistuu työryhmän toimintaan sihteerinä ja jäsenenä.

Jouko Lampila | Lähde: Fingrid