Turku ja VTT yhteistyöhön fiksun kaupungin kehittämisessä

Turku ja VTT yhteistyöhön fiksun kaupungin kehittämisessä

Turun kaupunki ja Teknologian tutkimuskeskus VTT solmivat keskiviikkona 19. huhtikuuta yhteisen sopimuksen, jonka aiheena ovat älykkäät kaupunkikehityksen ratkaisut.

Turku pyrkii kehittymään hiilineutraaliksi älykaupungiksi ensimmäisten joukossa maailmassa, ja VTT vahvistaa Turun pyrkimyksiä omalla osaamisellaan.

Turku ja VTT aikovat tutkia ja kehittää yhdessä esimerkiksi rakennetun ympäristön älyratkaisuja, energiajärjestelmän uudistamista, hyvinvoinnin kehittymistä sekä älykästä liikennejärjestelmää ja -palveluita. Puitesopimuksen kohteena ovat tutkimukset ja kokeilut, jotka koskevat kaupungin Smart City -kehitystä.

Yhteistyön kohteiksi haetaan erityisesti kokonaisvaltaisia kaupunkitason hankkeita ja toimeksiantoja. Sopimus koskee laajasti kaupungin kehitystarpeita, jotka voivat liittyä esimerkiksi kaupungin kärkihankkeisiin. Kärkihankkeita ovat Turun kampus- ja tiedepuiston kehittäminen, palveluohjauksen uudistus, kaupungin palvelujen digitalisointi, keskustan kehittäminen sekä Smart City ja hiilineutraalius.

Turun tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2040

Turku tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2040 mennessä. Se edellyttää kaupungin palvelujen tehostamista, uusien teknologioiden käyttöönottoa ja siirtymistä vähähiilisempiin energiamuotoihin. Turun seudun vahva osaamiskeskittymä, johon kuuluvat muun muassa yliopistot ja ammattikorkeakoulut, tukee näitä kaupungin tavoitteita. Puitesopimuksen avulla VTT:n erityisosaaminen vahvistaa paikallista osaamista.

– Olen iloinen siitä, että pääsemme tekemään yhteistyötä Teknologian tutkimuskeskuksen kanssa. VTT:llä on hyvää teknologiaosaamista ja verkostoja, jotka hyödyntävät omaa kehitystämme ja sitä kautta myös yrityksiä. Yhteistyön jälkeen osaamme tehdä asioita paremmin, kertoo kaupunginjohtaja Aleksi Randell, joka allekirjoitti sopimuksen Turun puolesta.

Molemminpuolista hyötyä

VTT:n puolelta sopimuksen allekirjoitti toimitusjohtaja Antti Vasara. Hänen mukaansa älyratkaisut voivat merkittävästi edesauttaa kaupunkien kestävää kasvua ja parantaa mitattavalla tavalla kaupunkilaisten hyvinvointia.

– Tutkimus tarvitsee edelläkävijöitä. Älykaupungeissa yhdistyvät monen eri alueen, kuten liikenteen ja rakentamisen, osaset yhteen. On mielenkiintoista nähdä, miten tutkimustietoa saadaan Turussa hyötykäyttöön, toteaa Antti Vasara.

Turun strategiana on kehittää kaupunkia kaupunkirakenteeltaan, toiminnaltaan, energiankäytöltään ja liikennetoiminnoiltaan käyttäjäystävällisemmäksi, toimivammaksi sekä ympäristöystävällisemmäksi. Tämä edellyttää uusia tapoja suunnitella kaupunkia, kaupunkiympäristöä ja palveluita sekä myös kokonaan uusia palveluita.

VTT on aktiivinen toimija älykäs kaupunki-, älykäs liikenne- ja älykäs energia -sektoreiden tutkimuksessa ja kehitystyössä. VTT tarjoaa ainutlaatuiset tutkimusympäristöt ja laajat yhteistyöverkostot kehitystyön tueksi. Tutkimusympäristöt mahdollistavat uusien ratkaisujen kehitysketjun perustutkimuksesta aina kustannustehokkaaseen pilotointiin ja käyttöönottoon asti.