Suomeen on suunnitteilla 17 miljardin euron arvosta tuulivoimaa

Suomen Tuulivoimayhdistyksen (STY) ylläpitämän hankelistan mukaan Suomessa on tällä hetkellä suunnitteilla 11 300 MW edestä tuulivoimahankkeita. Toteutuessaan hankkeet tarkoittavat 17 miljardin euron investointeja Suomeen.

Hankkeiden suuri määrä mahdollistaa aidon kilpailun syntymisen energia- ja ilmastostrategian mukaisessa uusiutuvan energian tuotantotuen kilpailutusjärjestelmässä.

Vaikka Suomen tuulivoimaportfolio on hieman pienentynyt edellisiin vuosiin nähden, on suunnittelussa edelleen suuri määrä tuulivoimahankkeita. Tuulivoimaa on tällä hetkellä sähköntuotannossa yli 1500 MW ja suunnittelussa noin 11 300 MW. 11 300 MW:n kokonaisinvestointi vastaa 17 miljardia euroa, joka kattaa lähes kahden Olkiluoto 3 -ydinvoimalan tällä hetkellä arvioidut rakennuskustannukset. Suunnitteilla olevalla kapasiteetilla voitaisiin tuottaa jopa 40 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta, jolloin tuulivoimaa olisi Suomessa suhteellisesti yhtä paljon kuin Tanskassa. Tällä hetkellä Suomen sähkönkulutuksesta katetaan tuulivoimalla noin 4 prosenttia.

Tuulivoima-ala on valmiina energia- ja ilmastostrategian mukaiseen uusiutuvan sähköntuotannon kilpailutukseen: rakennusvalmiita tuulivoimahankkeita on kilpailutuksen tullessa ajankohtaiseksi lähes 4000 MW. Tämä on yli viisinkertaisesti kilpailutettavan 2 TWh:n vuosituotannon verran. ”On ilo nähdä, että tuulivoima-alalla uskotaan tulevaisuuteen ja hankkeita viedään eteenpäin. Hankkeiden suuri määrä takaa sen, että kilpailusta tulee aitoa ja tuki ohjautuu kustannustehokkaimmille hankkeille”, kertoo STY:n toiminnanjohtaja Anni Mikkonen.

Tulevaisuus vuoden 2020 ja 2 TWh:n tuotannon kilpailutuksen jälkeen on vielä avoinna. Sähkön hinnan ennustetaan useissa skenaarioissa pysyvän matalana ja tuotantokustannusten suuruutta on vaikea ennustaa usean vuoden päähän. ”Ensimmäinen tuotantotuen kilpailutuskierros tulee osoittamaan mikä on kustannustehokkain tapa tuottaa uusiutuvaa energiaa ja millaisella kustannuksella Suomessa tällä hetkellä pystytään tuulivoimaa tuottamaan”, summaa Mikkonen.

******

STY ylläpitää hankelistaa Suomessa vireillä olevista tuulivoimahankkeista. Lista on kattava mutta ei täysin aukoton: tiedot on kerätty hanketoimijoilta, viranomaislähteistä ja mediasta. Joidenkin hankkeiden kehitys pysähtyy matkan varrella esimerkiksi ympäristöön, sähköverkkoon, tutkiin tai äänen leviämiseen liittyvistä syistä. Kaikkia listalla mainittuja hankkeita ei tulla koskaan rakentamaan, mutta toisaalta myös uusia hankkeita tulee suunnitteluun.

Jouko Lampila | Lähde: Suomen Tuulivoimayhdistys