Tutkijoilta tiekartta 10 terawatin kapasiteettiin aurinkosähköä 2030

Tämän hetken arviot aurinkosähkön tulevien vuosien lisäyksestä ovat tutkijoiden mielestä hyvin alimitoitettuja.

USA:n energiaministeriön National Renewable Energy Laboratoryn (NREL) tutkijat yhdessä kollegoineen vastaavista laitoksista Japanista ja Saksasta sekä tutkijat yliopistoissa ja teollisuudessa käyvät tuoreessa julkaisussa keskustelua realistisesta kehityksestä 5-10 terawatin aurinkosähkökapasiteetin asentamiseksi maailmaan vuoteen 2030 mennessä.

International Solar Alliance on asettanut tavoitteekseen vähintään 3 terawattia lisää aurinkosähköä vuoteen 2030, kun nykyinen asennettu kapasiteetti on noin 70 gigawattia.

asennusmaara

Kumulatiivinen aurinkosähkön asennusmäärä (gigawattia). Musta käyrä kuvaa toteutunutta määrää, värilliset käyrät International Energy Agencyn (IEA) eri vuosina tekemiä ennustuksia kehityksestä.

5-10 terawatin saavuttaminen olisi mahdollista jatkuvan teknologisen kehityksen ja kustannusten alentumisen avulla, todetaan selvityksessä, jonka ovat laatineet NRELin tutkijat Nancy Haegel, David Feldman, Robert Margolis, William Tumas, Gregory Wilson, Michael Woodhouse ja Sarah Kurtz. Lisäksi tarvitaan tukipolitiikkaa, joka tukee aurinkosähköjärjestelmien rakentamiskustannuksia.

hintakehitys

Aurinkopaneelien hinnat ovat laskeneet toimitusmäärien lisääntymisen myötä. Siniset pisteet kuvaavat toteutunutta kehitystä, punaiset pisteet ovat kehitystrendin perusteella arvioituja hintoja yhden ja kahdeksan terawatin määrillä.

Tutkijat ennustavat, että 5-10 terawattia aurinkosähköä voisi olla rakennettuna vuoteen 2030 mennessä, jos seuraavat haasteet voidaan voittaa:

  • Aurinkosähkön kustannusten jatkuva aleneminen ja samalla paneelien hyötysuhteen kasvu.
  • Valmistus- ja asennuskapasiteetin lisäyksen nopeutuminen kustannusten aleneminen.
  • Entistä joustavammat sähköverkot, jotka pystyvät käsittelemään suuria määriä aurinkosähköä kysyntäjouston, varastoinnin ja siirron avulla.
  • Sähkön kysynnän lisääntyminen siten, että sitä käytetään entistä enemmän liikenteessä sekä lämmityksessä ja jäähdytyksessä.
  • Jatkuva kehitys aurinkoenergian varastoinnissa.

Maailman sähkönkulutus oli noin 23 000 terawattituntia (TWh) vuonna 2013. USA:n Energy Information Administration (EIA) projektiosta voi arvioida kulutuksen olevan vuonna 2030 noin 31 000 TWh. Aurinkoisissa olosuhteissa yhden kilowatin aurinkopaneeli tuottaa noin 2 000 kilowattituntia vuodessa. 10 terawatin paneelit tuottaisivat silloin noin 20 000 TWh eli kaksi kolmasosaa arvioidusta sähkönkulutuksesta.

sahkontuotanto

EIA:n arvio sähköntuotannon kehittymisestä maailmassa vuoteen 2040 asti.

NRELin koko artikkeli löytyy TÄÄLTÄ.

Jouko Lampila | Lähde: Renewable Energy World ja NREL