Pohjoismaiden sähkömarkkinat jatkavat yhtenäistymistään

Pohjoismaiden sähkömarkkinat jatkavat yhtenäistymistään

Suomen, Ruotsin ja Norjan yhteinen sähkömarkkinoiden taseselvitys on otettu käyttöön toukokuun alusta alkaen.

Yhteinen taseselvitys tehostaa sähkömarkkinoita yli kansallisten markkinarajojen ja on askel kohti pohjoismaisten sähkömarkkinoiden syvempää integraatiota. Rajat ylittävä yhteistyö taseselvityksissä on uutta koko Euroopassa. Taseselvityksen laatii jatkossa kantaverkkoyhtiöiden yhteisomisteinen, Suomessa toimiva palveluyhtiö eSett Oy.

Yhteisen taseselvityksen tavoitteena on taata Suomen, Ruotsin ja Norjan sähkömarkkinoille yhtenäiset, tehokkaat toimintaedellytykset maasta ja tarjousalueesta riippumatta. Yhtenäinen, keskitetty toimintatapa tehostaa niin tasevastaavien, jakeluverkkoyhtiöiden, sähkönmyyjien, palveluntoimittajien kuin maiden kantaverkkoyhtiöiden Fingridin, Svenska Kraftnätin ja Statnettin toimintaa.

Uusi toimintamalli edistää myös etenemistä kohti sähkön yhteispohjoismaisia loppukäyttäjämarkkinoita helpottamalla uusien sähkön myyjien ja muiden alan toimijoiden pääsyä markkinoille sekä niiden toiminnan laajentumista muihin Pohjoismaihin. Tavoitteena on tehostaa markkinoiden toimintaa ja tuoda kuluttajille lisää vaihtoehtoja.

Sähkötaseesta huolehdittava jatkuvasti

Jokaisen sähkömarkkinoilla toimivan ostajan ja myyjän on jatkuvasti huolehdittava sähkötaseestaan eli suunniteltava ja ylläpidettävä sähkön hankinnan ja sähkön toimituksen välinen tasapaino. Ennustevirheiden vuoksi sähkötaseen tarkka tasapainottaminen ei ole mahdollista joka hetki. Tasepalveluiden avulla sähkön ostaja tai myyjä voi tasapainottaa sähkönhankinnan ja sähköntoimituksen välisen erotuksen niin sanotulla tasesähköllä. Arvioitua enemmän sähköä käyttänyt maksaa sähköstään lisää ja vähemmän käyttänyt saa korvauksen. Toimiva tasepalvelu on keskeinen osa toimivia sähkömarkkinoita.

Perinteisesti taseselvitys toteutetaan kansallisena palveluna. Pohjoismaissa kunkin maan kantaverkkoyhtiö on vastuussa tasepalvelun järjestämisestä. Pohjoismaat näyttävät nyt Euroopalle mallia lisääntyvästä alueellisesta integraatiosta. Fingrid, Svenska kräftnät ja Statnett perustivat vuonna 2013 yhteisen palveluyhtiön eSett Oy:n hoitamaan kantaverkkoyhtiöiden puolesta sähkömarkkinoiden taseselvityksen yhtenäisillä toimintaperiaatteilla.

eSettin kanssa sopimuksen tehneet yritykset toimivat niin sanottuina tasevastaavina, jotka palvelevat muita markkinatoimijoita. Tasevastaavien tehtävänä on arvioida etukäteen, kuinka paljon heidän palvelunsa piiriin kuuluvat osapuolet tulevat tuottamaan ja käyttämään sähköä, pyrkiä tasapainottamaan tämä ja selvittää sen jälkeen sähkötaseet eSettin kanssa.

Uraauurtava hanke koko Euroopassa

”Yhdenmukaisen taseselvitysmallin rakentaminen on ollut uraauurtava hanke koko Euroopan ja EU:n tasolla. On ollut hienoa olla mukana rakentamassa samoilla säännöillä toimivaa taseselvitystä ja luoda näin pohjaa suuremmalle markkinakehitykselle. Kiitos mallin valmistumisesta kuuluu myös kaikille sähkömarkkinaosapuolille, joita ilman emme olisi tässä”, eSettin toimitusjohtaja Minnakaisa Ahonen sanoo.

”Palvelemme nyt yli tuhatta sähkömarkkinatoimijaa kolmessa Pohjoismaassa. Näemme kuitenkin, että tämä on vasta alku. Tavoitteenamme on kehittää taseselvitysmallia edelleen tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme ja kantaverkkoyhtiöiden kanssa”, hän jatkaa.

”Pohjoismaat näyttävät jälleen suuntaa koko Euroopalle. Yhteinen tasepalvelu on hieno esimerkki siitä, miten Pohjoismaissa voidaan tehdä rajat ylittävää yhteistyötä toimivien sähkömarkkinoiden eteen käytännönläheisesti ja ilman raskasta sääntelyä. Olemme myös ylpeitä siitä, että saamme tarjota palvelua Suomesta käsin ja lupaamme tukea eSettin toimintaa kaikin tavoin”, toteaa Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.