Uusiutuvan energian ammatillista koulutusta helposti ja maksutta

Uusiutuvan energian ammatillista koulutusta helposti ja maksutta

TAMKin koordinoimassa hankkeessa järjestetään kestävien energiaratkaisujen ja lähes 0-energiarakentamisen verkkokurssit ketterillä menetelmillä.

Kolmivuotisessa Uutta avointa energiaa -hankkeessa tuotetaan kaksi energia- ja rakennusalan ammattilaisille suunnattua MOOC-tyyppistä (Massive Open Online Course) verkkokurssia ruotsiksi ja suomeksi, aiheinaan Kestävät energiaratkaisut sekä Lähes 0-energiarakentaminen. Avoimet verkkokurssit ovat suunnattu rakennus- ja energia-alan ammattilaisille sekä alan opiskelijoille. Kurssin voi käydä kokonaan tai osittain tarpeen mukaan. Todistus kurssista annetaan pyydettäessä.

04d53aff6d7905eb0d27797360011588

Verkkokurssin aihepiireiksi ovat valikoituneet aurinkoenergia, jonka laajuus on noin 81 h eli vastaa 3 opintopistettä sekä bioenergia, lämpöpumput ja tuulivoima, joiden laajuus on noin 27h (1 opintopiste) per aihealue.

Kurssisisällöt räätälöidään Lamkin, Centrian, Samkin ja Arcadan tutkinto-opetuksen pohjalta. Kurssit rakennetaan Tampereen ammattikorkeakoulun ylläpitämään Digma-ympäristöön.

Verkkokurssit tuotetaan AgileAMK-mallilla, joka pohjautuu ohjelmistotekniikoista tuttuihin ketteriin tuotantomenetelmiin. Hankkeen tavoitteena on kehittää malli, jonka avulla korkeakoulut voivat vastata kustannustehokkaasti ja ketterästi työelämän muuttuviin koulutustarpeisiin.

Hankkeen nimi Uutta avointa energiaa, juontaa juurensa rakennus- ja energia-alan sisällöistä ja toisaalta siitä, että AgileAMK-malli antaa uutta energiaa koulutustarjonnan tuottamiseen ammattikorkeakouluille.

Verkkokurssit tuotetaan vaiheittain, valmista opiskeltavista olevaa materiaalia on seuraavista aiheista:

  • Yleistä aurinkoenergiasta
  • Aurinkosähköjärjestelmät
  • Aurinkosähkö järjestelmien suunnittelu
  • Aurinkolämpöjärjestelmät

Tällä hetkellä työnalla on Aurinkolämpöjärjestelmien suunnittelu – osio, johon liittyen on tulossa verkkotyöpaja 8.6., ilmoittautumien on käynnissä. Lisätietoja verkkotyöpajasta.

Syksyllä 2017 ja talvella 2018 toteutetaan osiot:

  • Lämpöpumput
  • Bioenergia
  • Tuulivoima

– Kaikki kestävistä energiaratkaisuista kiinnostuneet ovat tervetulleita opiskelemaan ilmaiseksi verkkokursseillamme, sanoo hankkeen projektipäällikkö Miia Törmänen. – 
Opiskelijoiden lisäksi etsimme yhteistyökumppaneiksi yrityksiä, jotka haluaisivat olla mukana kehittämässä kanssamme verkkokurssien sisältöjä, jotta ne palvelisivat parhaalla mahdollisella tavalla työelämän tarpeita.

Lisää tietoa hankkeesta: uusiavoinenergia.fi, kannattaa seurata myös hankkeen facebookia, jonka kautta myös tiedotetaan uusista kurssiosioista.

TAMKin viestintäosaston laatima uutiskirje kertoo hankkeen tarjoamasta koulutuksesta yrityksille TÄÄLLÄ.

Jouko Lampila | Lähde: TAMK