Suomi aloittaa Arktisen neuvoston puheenjohtajana

Suomi aloittaa Arktisen neuvoston puheenjohtajana

Arktisen neuvoston puheenjohtajuus siirtyy Suomelle Alaskan Fairbanksissa pidettävässä Arktisen neuvoston ulkoministerikokouksessa tänään 11.5.

Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka osallistuu kokoukseen osana Suomen delegaatiota, jota johtaa ulkoministeri Timo Soini.

Ministerikokous päättää Yhdysvaltojen kaksivuotisen puheenjohtajuuskauden. Arktisen neuvoston puheenjohtajuus kiertää jäsenmaiden välillä ja Suomi on ollut edellisen kerran puheenjohtajana 2000-2002. Suomen puheenjohtajuusohjelman, ”Yhteisiä ratkaisuja etsimässä”, kehysteemoja ovat ilmastonmuutos ja kestävä kehitys. Lisäksi kärkiteemoja ovat  ympäristönsuojelu, viestintäyhteydet, meteorologinen yhteistyö ja koulutus.

Ministerikokouksessa julkaistaan Arktisen neuvoston työryhmien työn tulokset ja päätetään suuntaviivat seuraaville kahdelle vuodelle. Arktisen neuvoston työryhmät keskittyvät ympäristön suojeluun ja kestävään kehitykseen.

Arktisella neuvostolla on kuusi työryhmää, joista neljässä Suomea edustaa ympäristöhallinnon asiantuntijat. Suomen ympäristökeskuksen tutkimusprofessori Martin Forsius on toiminut Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP)-työryhmän puheenjohtajana Yhdysvaltojen Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskauden ajan 2015-2017. Forsiuksen johtaman AMAP-työryhmän juuri julkaistu raportti ”Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic” (SWIPA) vahvistaa, että arktinen ilmasto lämpenee kaksinkertaisella vauhdilla muuhun maailmaan verrattuna ja Jäämeri on tätä vauhtia kesäisin sula jo kahden vuosikymmenen kuluttua. SWIPA ja muita keskeisiä Arktisen neuvoston raportteja esitellään ministerikokouksen yhteydessä järjestettävässä Showcase-tapahtumassa.

Lue lisää arktisen ympäristön tilasta kertovista raportista:

Jouko Lampila | Lähde: Ympäristöministeriö