Ilmakehän hiilidioksidi lisääntyi ennätystahtia 2016, kertoo YK

Ilmakehän hiilidioksidi lisääntyi ennätystahtia 2016, kertoo YK

YK vahvistaa osaltaan mittaustulokset, jotka muut ilmastonmuutosta seuraavat organisaatiot ovat julkaisseet. Hiilidioksidin määrä ilmakehässä lisääntyy paljon odotettua nopeammin.

GENEVE (Reuters) – Maapallon ilmakehän hiilidioksidipitoisuus lisääntyi vuonna 2016 huippuvauhtia tasolle, jolla se ei ole ollut miljooniin vuosiin. Tämä antaa vauhtia merenpintojen mahdolliselle 20 metrin nousulle ja maapallon keskilämpötilan kohoamiselle kolmella asteella, kertoi Yhdistyneet Kansakunnat maanantaina.

Hiilidioksidin (CO2) pitoisuus ilmakehässä kohosi vuonna 2016 tasolle 403,3 ppm (promillen tuhannesosaa), vuoden 2015 tasosta 400,0 ppm, kertoi YK:n World Meteorological Organization (WMO) vuotuisessa kasvihuonekaasujen katsauksessaan.

Pitoisuuden kasvuvauhti oli 50 prosenttia nopeampi kuin viimeisen vuosikymmenen aikana keskimäärin. Ilmakehän CO2-pitoisuus on nyt 45 prosenttia korkeampi kuin esiteollisella ajalla ja entistä kauempana 180-280 ppm:n tasosta, joka on vallinnut viimeaikaisten jääkausien ja lämpimämpien jaksojen vaihtelussa.

– Tämän hetken yli 400 ppm:n pitoisuus ylittää satojen tuhansien vuosien aikana tapahtuneen luonnollisen vaihtelun, sanotaan katsauksessa.

Uusin tieto lisää entisestään Bonnissa ensi kuussa pidettävän ilmastokokouksen merkittävyyttä, kun ympäristöministerit ympäri maailmaa työstävät linjauksia Pariisin ilmastosopimuksen toteuttamiseksi. Sopimuksen on vahvistanut 195 valtiota vuonna 2015.

Sopimukseen kohdistuu jo paineita, kun USA:n presidentti Donald Trump on sanonut vetävänsä USA:n pois sopimuksesta, jolla pyritään rajoittamaan ilmaston lämpeneminen ”reilusti alle” kahden celsius-asteen esiteollisesta ajasta.

Tiedemiesten arvion mukaan maapallolla ei olla koskaan koettu hiilidioksidin lisääntymistä, joka olisi tapahtunut niin nopeasti kuin viime vuosikymmeninä – 100 kertaa nopeammin kuin edellisen jääkauden jälkeen.

– Viimeksi hiilidioksidipitoisuus on saavuttanut 400 ppm 3-5 miljoonaa vuotta sitten. Silloin maapallon keskilämpötila oli 2-3°C nykyistä korkeampi ja jäätiköt Grönlannissa ja läntisellä Etelämantereella olivat sulaneet. Jopa itäisen Etelämantereen jääpeite oli vetäytynyt ja merenpinta oli 10-20 metriä nykyistä korkeammalla, kertoo WMO:n katsaus.

Vuodesta 1990 lähtien CO2:n ja muiden pitkäikäisten kasvihuonekaasujen lämmittävä vaikutus on lisääntynyt 40 prosenttia. Kaksi muuta pääasiallista kaasua – metaani ja typpioksidi – nousivat myös huippupitoisuuksiin viime vuonna, tosin hitaammin kuin hiilidioksidi.

Jouko Lampila | Lähde: Reuters