S-ryhmä tekee Pohjoismaiden suurimman aurinkosähkön kertahankinnan

S-ryhmä tekee Pohjoismaiden suurimman aurinkosähkön kertahankinnan

S-ryhmä on päättänyt hankkia aurinkosähköjärjestelmät noin 40 liikekiinteistönsä katolle ympäri Suomea. Yhteisteholtaan noin 10 MW järjestelmien toimituksesta vastaa Fortum.

S-ryhmä on Suomen suurin päivittäistavarakauppias ja panostanut jo pitkään uusiutuvaan energiaan ennen muuta tuulivoiman muodossa. S-ryhmän sähkönhankintayhtiö S-voima omistaa yhdessä St1:n kanssa puoliksi Tuuliwatti Oy:n, joka Suomen suurimpana tuulivoima-alan toimijana tuottaa lähes neljänneksen Suomen tuulisähköstä ja 1,3 prosenttia Suomessa kulutetusta kaikesta sähköstä.

Aurinkosähköä tuulivoiman rinnalle

Päivittäistavarakaupassa sähköä kuluu lähinnä valaistukseen ja jäähdytykseen ja myös S-ryhmässä suurin osa käytetystä energiasta on sähköä – yli 70%. S-ryhmän yli 1 600 toimipaikkaa käyttävät sähköä yhteensä 1 119 gigawattituntia (GWh), mikä on yli 1,3% Suomen koko sähkönkulutuksesta. Tästä noin puolet katetaan Tuuliwatin tuottamalla tuulisähköllä.

Aurinkosähkö soveltuu hyvin täydentämään päivittäistavarakaupan sähkönkulutusta, koska suurin kulutus on kesällä, jolloin myös aurinkosähkön tuotto on suurimmillaan. Kesällä myymälöiden kylmäkoneet ja ilmastoinnin jäähdytys tarvitsevat paljon energiaa. Myös valaistus on myymälöissä aina käytössä, koska ikkunoita ei juuri ole.

S-ryhmän nyt päättämä hankinta käsittää noin 37 000 aurinkopaneelia, yhteisteholtaan noin 10 megawattia (MW). Paneelien vuosituotto on arviolta 9 GWh, eli 0,8% S-ryhmän koko sähkön kulutuksesta. Vaikka osuus on näin pieni, on hankinta Pohjoismaiden kaikkien aikojen suurin aurinkosähköjärjestelmien kokonaistoimitus ja kasvattaa Suomessa viime vuodenvaihteessa ollutta aurinkosähkökapasiteettia noin 30%.

Järjestelmät asennetaan noin 40 liikekiinteistön katolle, joten kovin suuri osa S-ryhmän yli 1 600 toimipaikasta ei vielä pääse aurinkosähköstä nauttimaan. Asennukset käynnistyvät keväällä 2018 ja valmistuvat muutamaa uudiskohdetta lukuun ottamatta syksyn 2018 aikana. Jäämme odottamaan uutisia loppujen lähes 1 600 toimipaikan aurinkosähköhankinnoista.

Aurinkosähkö on edullista

S-ryhmän investointi aurinkosähköön on tässä hankinnassa yhteensä noin kahdeksan miljoonaa euroa, jota valtio tukee 20 prosentin osuudella. Hankintahinta on edullisimpia tietoomme tulleita aurinkoinvestointeja järjestelmän tehoon suhteutettuna. Suuressa järjestelmässä on toki luonnollista, että yksikköhinta on suhteellisen alhainen.

Järjestelmän taloudellinen käyttöikä on vähintään 25 vuotta, jona aikana järjestelmään kuuluvat aktiivilaitteet todennäköisesti uusitaan yhden kerran. Nopealla päässälaskulla saadaan tästä tuotetun energian hinnaksi noin 35-40 euroa megawattitunnille (€/MWh), mikä suurin piirtein vastaa tämän hetken sähkön tukkumarkkinahintaa.

Edulliseksi itse tuotetun sähkön tekee kuitenkin se, että energian hinnan päälle ei tarvitse maksaa siirtomaksuja eikä sähköveroa. Normaalista kuluttajan maksamasta sähkölaskusta siirron ja verojen osuus on noin kaksi kolmasosaa (2/3), S-ryhmän osalta siirron ja verojen osuutta on vaikea arvioida tarkasti.

S-ryhmä haluaa olla omavarainen

”Koko S-ryhmän yhteisenä tavoitteena on tuottaa omalla uusiutuvalla energialla 80 prosenttia käyttämästämme sähköstä vuonna 2025. Toimipaikkojemme sähkönkulutus on huipussaan juuri kesällä, kun aurinko paistaa pisimpään ja tehokkaimmin. Voimme kesällä tuottaa parhaimmillaan jopa 100 prosenttia kiinteistön käyttämästä sähköstä aurinkoenergialla”, toimitusjohtaja Mikko Halonen S-voimalta kertoo.

S-ryhmän järjestämän kilpailutuksen voitti Fortum Oyj, joka on jo pitkään tarjonnut aurinkosähköjärjestelmiä sekä kuluttajille että yrityksille. Fortum on erityisesti panostanut aurinkoenergian rakentamiseen Intiassa, jossa sen aurinkovoimaloiden yhteisteho on noin 185 MW

”Valitsimme Fortumin aurinkosähköjärjestelmiemme toimittajaksi, koska heidän tuotteensa ja prosessinsa ovat luotettavia ja auditoituja”, jatkaa Halonen. ”Aurinkosähköjärjestelmän elinkaari on kymmeniä vuosia. Luotamme Fortumin kykyyn vastata velvoitteistaan vielä vuosienkin päästä.”

Jouko Lampila | Lähde: SOK ja Fortum