Eduskunnalta kysytään asunto-osakeyhtiöiden aurinkosähköstä

Eduskunnalta kysytään asunto-osakeyhtiöiden aurinkosähköstä

Asunto-osakeyhtiöt ovat hankalassa tilanteessa, jos ne haluavat hyödyntää itse tuotettua aurinkosähköä asukkaiden hyväksi. Asiasta on jätetty kirjallinen kysymys Eduskunnalle.

Antero Vartia vihr ym.

Kirjallinen kysymys asunto-osakeyhtiöiden osakkaiden aurinkosähkön hyödyntämisen haasteista

Eduskunnan puhemiehelle

Asunto-osakeyhtiöt ovat yhä enemmän kiinnostuneita omasta energiantuotannosta. Tällä hetkellä taloyhtiöt ovat kuitenkin muihin asumismuotoihin nähden eriarvoisessa asemassa aurinkosähkön edistämistoimien suhteen ja lainsäädäntö asettaa haasteita etenemiselle arvonlisäveron laskentaperusteiden ja mittaroinnin vaatimusten vuoksi.

Asunto-osakeyhtiöitä on Suomessa lähes 90 000, ja asuinkerros- ja rivitaloissa asuu yli 2,6 miljoonaa suomalaista. Jos näistä rakennuksista kolmasosassa olisi keskimäärin 10 kW:n aurinkovoimala, tämän aurinkosähkökapasiteetin määrä olisi yhteensä 473 MW. Nykyisin Suomessa omakotitaloihin, maatiloille, julkisiin rakennuksiin ja yritysten kiinteistöihin asennetun aurinkosähkökapasiteetin määrä on noin 70 MW, joten taloyhtiöiden energiantuotantopotentiaali on verrattain suuri. Aurinkosähkön hyödyntäminen alentaisi osakkaiden energiakustannuksia ja tuottaisi päästötöntä energiaa.

Taloyhtiön osakkaat eivät kuitenkaan voi nykyisin hyödyntää aurinkosähköä teknisesti järkevällä, vaivattomalla ja taloudellisesti kannattavalla tavalla. Aurinkosähkö voi olla kannattavaa yrityksille, kunnille, maatiloille ja omakotitaloasukkaille, sillä ne voivat säästää omaan käyttöön tuotetulla aurinkosähköllä ostosähkön hankintakuluja energian, sähköverojen ja energiaperusteisten (snt/kWh) siirtomaksujen osalta. Tämä toteutuu, kun aurinkosähkövoimala kytketään fyysisesti sähkömittariin kuluttajan puolelle. Näin kytkettynä aurinkosähkö vähentää rakennukseen jakeluverkosta virtaavaa sähkömittarin läpi kulkevaa ostosähköä. Aurinkosähkö kulkee sähkömittarin läpi jakeluverkkoon ja sähköpörssiin myytäväksi vain, jos rakennuksessa ei pystytä sitä itse käyttämään.

Taloyhtiöissä sähkön mittausjärjestelyt estävät osakkaille jaettavan sähkön osalta vastaavan mallin käyttöönoton. Taloyhtiöillä on oma kiinteistöverkko, mutta sen sisällä jokaisella asunnolla on jakeluverkkoyhtiön mittarit. Jos aurinkosähkövoimala kytketään kustannustehokkaasti taloyhtiön kiinteistömittariin, kohdellaan kiinteistöverkossa asukkaille kulkevaa aurinkosähköä nykylainsäädännössä sähköverojen ja siirtomaksujen osalta samoin kuin aurinkosähkö kulkisi jakeluverkkoyhtiön siirtoverkon kautta sähköpörssiin myytäväksi. Tämä estää järjestelyn taloudellisen kannattavuuden.

Kysymyksessä viitataan FinSolar-hankkeen selvityksiin ja ehdotukseen järkevimmästä tavasta pientuotannon hyödyntämiseksi.

Konkreettiset kysymykset asiakirjan lopussa ovat:

Onko perusteluissa kuvattujen ongelmien korjaamiseksi suunnitteilla lainsäädäntöä tai Tukesin viranomaisohjeistusten muutoksia ministeriössä,

jos ei, niin miksi, ja

millä aikataululla muutokset toteutettaisiin?

Kysymyksen allekirjoittajat ovat:

Antero Vartia vihr
Harri Jaskari kok ja
Hanna Kosonen kesk

Kysymys on kokonaisuudessaan luettavissa Eduskunnan sivuilta TÄÄLTÄ.

FinSolarin käynnissä olevasta taloyhtiökokeilusta puolestaan löytyy lisätietoja TÄÄLTÄ.

Jouko Lampila | Lähde: Eduskunta