Yliopistot rakentavat lisää aurinkosähköä

Yliopistot rakentavat lisää aurinkosähköä

Helsingin yliopiston Viikin kampuksella pari vuotta sitten aloitettu aurinkovoimaloiden rakentaminen etenee ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto laajentaa noin viisi vuotta vanhaa voimalaansa.

Viikissä on rakennettu kerrostalomittakaavan aurinkosähköä jo vuonna 2002, tosin silloin rakennuttajana oli Helsingin kaupunki. Kapasiteetiltaan 24 kilowatin nimellistehoinen (kWp) rakennukseen integroitu voimala oli silloin uraa uurtava ja sai kymmenen vuotta myöhemmin seuraajakseen Viikin ympäristötalon, jonne rakennettiin peräti 60 kWp:n voimala ja sen lisäksi 45 kilowattitunnin (kWh) energiavarasto.

Viikin kampuksella tuplataan voimala

Helsingin yliopiston Viikin kampusalueella on parhaillaan käynnissä aurinkovoimalan toisen laajennusosan rakentaminen. Tekeillä oleva yhteisteholtaan 560 kWp kokonaisuus kaksinkertaistaa kampusalueen aurinkovoimaloiden tehon.

Aurinkovoiman avulla Helsingin yliopistokiinteistöt Oy tehostaa paikallista puhtaan energian tuotantoa osana kampuksen Green Office –järjestelmää ja tukee Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutin (HELSUS) toimintaa. Hankkeen rakennuttamisesta vastaa Rakennuttajatoimisto HTJ Oy. Työ valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Helsingin yliopiston Tila- ja kiinteistökeskus julkisti 2017 heinäkuussa Viikin kampusalueen aurinkovoimalan laajennuspäätöksen, jolloin tavoitteeksi asetettiin yhteensä 1,2 megawatin nimellistehon (MWp) saavuttaminen.

Hajautettu etävalvottava kokonaisuus

Aurinkovoimala rakennetaan kampuksen rakennusten katoille erillisjärjestelminä. Voimalan tavoite on tukea yliopiston ympäristö- ja vastuullisuustoiminnan tavoitteita sekä tuottaa puhdasta energiaa paikallisesti yliopiston omaan käyttöön. Helsingin yliopisto on merkittävä sähkön käyttäjä, kun muun muassa Viikin kampuksen kylmäsäilytys- ja laboratoriotoiminnat vaativat suuria sähkötehoja.

Viikin aurinkokartta

Viikin kampusalueen ensimmäinen aurinkovoimala valmistui vuonna 2015 infotalon katolle. Vuosille 2017 ja 2018 ajoittuvilla laajennuksilla voimaloiden yhteenlaskettu teho kasvaa 136 kilowatista 1120 kilowattiin.

– Energia-asiantuntijana toivon luonnollisesti, että tämän kokoisia voimaloita nousisi pian ja paljon lisää – aurinkovoimalat kun ovat Suomessa yhtä tuottoisia kuin keskisessä Euroopassakin. Meidän tuotantomme vain ajoittuu tiiviimmin valoisan kesäyön ympärille, ajankohtaan jolloin ennen kaikkea jäähdytystarve on suurimmillaan, sanoo Visa Koivu Rakennuttajatoimisto HTJ:ltä.

Naps Solar rakentaa toisen vaiheen voimalakokonaisuuden seitsemästä älykkäästä etävalvottavasta erillisjärjestelmästä, jotka asennetaan Viikkiin Latokartanonkaari 3, 7, 9 ja 11 kiinteistöihin, sekä Agnes Sjöberginkatu 2 ja Koetilantie 4 -osoitteisiin. Työ valmistuu vuoden loppuun mennessä. Naps vastaa myös asennettavien järjestelmien vuosihuollosta seuraavien kymmenen vuoden ajan.

Lappeenrantaan lisää aurinkoa peruskorjauksen yhteydessä

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) kampukselle rakennettiin vuosien 2013-2014 yksi silloin suurimmista aurinkovoimaloista Suomessa, teholtaan 220 kWp. Noin 1 500 neliömetriä paneeleita sijoitettiin yliopiston katoille sekä autokatosten kattorakenteiksi.

Kysymyksessä oli silloin arvokasta kokemusta ja tietoa tuovasta projektista, koska vastaavan mittakaavan laitoksia ei silloin oltu juuri rakennettu Suomessa. Laitoksen vuosituotto 160 megawattituntia (MWh) on toki kattanut osan yliopiston noin seitsemän gigawattitunnin (GWh) vuosittaisesta energiankulutuksesta.

Nyt Lappeenrannassa on käynnissä muutamien kiinteistöjen peruskorjaus ja tässä yhteydessä rakennetaan 300 kWp uutta kapasiteettia. Osa paneeleista asennetaan uuden varastorakennuksen julkisivuun. Työn on tarkoitus valmistua lokakuun lopussa.

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa on muun muassa energia- ja ympäristötekniikan tutkimusta ja opetusta. LUT on saanut paljon näkyvyyttä voimakkaalla panoksellaan uusiutuvan energian ja erityisesti aurinkoenergian puolestapuhujana.

Viikin projektin toteuttaja on Naps Solar Systems Oy ja Lappeenrannan hankkeen toteutuksesta vastaa Solnet Green Energy Oy.

Jouko Lampila | Lähde: Helsingin yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto | Otsikkokuva: Paneeleita Viikin infokeskus Koronan katolla. Kuva: Elina Raukko