Smart Energy Åland – Ahvenanmaasta 100 % uusiutuvan energian kehitysympäristö

Smart Energy Åland – Ahvenanmaasta 100 % uusiutuvan energian kehitysympäristö

CLIC Innovation yhdessä merkittävien ahvenanmaalaisten toimijoiden kanssa on perustanut Flexens Oy:n, jonka tavoitteena on toteuttaa ja kaupallistaa maailman paras energiajärjestelmä ja luoda uutta energiaosaamisen vientiä Suomelle.

CLIC Innovation Oy on vuosien ajan rakentanut kärkiosaamista ja verkostoa tulevaisuuden kestävän energiajärjestelmän aikaansaamiseksi. CLIC Innovation Oy on voittoa tavoittelematon avoimeen innovaatiotoimintaan perustuva klusteri, jonka tavoitteena on tuottaa läpimurtoratkaisuja biotalouden, kiertotalouden ja energiajärjestelmien teemoissa. Yhtiön omistaa 30 Suomessa toimintaa harjoittavaa suuryritystä ja 16 suomalaista yliopistoa ja tutkimuslaitosta.

Ahvenanmaasta yhteiskuntamittakaavan kehitysympäristö

Ilmastonmuutoksen hillinnässä energiajärjestelmän muuttamisella hiilineutraaliksi on oleellinen rooli, kuten kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n viimeisimmässäkin raportissa todetaan. Hiilineutraalius edellyttää sääriippuvan voimantuotannon eli aurinko- ja tuulivoiman merkittävää lisäystä. Näitä uusiutuvan energian tuotantomuotoja ei voida perinteiseen tapaa säätää kulutuksen mukaan. Kyse on haasteesta, jota ei maailmalla ole vielä ratkaistu.

Juuri perustettu Flexens Oy tähtää tämän ongelman ratkaisuun. Uuden yhtiön omistavat CLIC Innovation Oy ja ryhmä ahvenanmaalaisia toimijoita. Yhtiön tavoitteena on kehittää joustavia uusiutuvaan tuotantoon perustuvia markkinapohjaisia energiajärjestelmiä.

Ensi vaiheessa rakennetaan Ahvenanmaalle täyden mittakaavan ”Smart Energy Åland” -demonstraatio järjestelmästä, joka perustuu 100 % uusiutuvaan energiaan. Tämä demonstraatiohanke rakentaa ratkaisumallin hiilineutraalin energiajärjestelmän säädön haasteeseen. Hanke myös tukee Ahvenanmaan omia kestävän kehityksen tavoitteita. Hankkeessa huomioidaan paitsi sähkö-, myös lämpö- ja liikennejärjestelmät.

windrader-1048981_1280

Tuulivoima on Ahvenanmaalla jo tuttua tekniikkaa. Flexens Oy:n koordinoimassa hankkeessa on kysymys tuotannon, kulutuksen ja varastoinnin muodostaman kokonaisuuden hallinnasta.

Demonstraation vauhdittamana Flexens Oy tulee kaupallistamaan Ahvenanmaalla todentuvan teknologisen ja järjestelmätason osaamisen ja kokemuksen kansainvälisille markkinoille. Yhtiö pyrkii myös synnyttämään tulevaisuuden energiajärjestelmän edellyttämiä uusia yritysmuotoisia toimijoita. Yhtiön ja sen osakkaiden toimialaan kuuluville joustaville energiaratkaisuille on jo nyt olemassa miljardiluokan maailmanlaajuiset markkinat.

Järjestelmän toteuttaminen alkaa nyt

– Smart Energy Åland -hankkeen juuret ovat merkittävissä SHOK-ohjelmissa, sanoo CLIC Innovation Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Ovaska. – Ajatusta energiakäänteen aloittamisesta Ahvenanmaalta on valmisteltu vuodesta 2014 lähtien ja laajat ja perusteelliset selvitykset tukevat hanketta. Toteutusvaihe käynnistyy nyt.

– Taustalla on tutkimus älykkäiden energiajärjestelmien PPP-hankkeesta (Public Private Partnership) ja ”kokeilun” tavoitteena on rakentaa pysyvä reaaliaikainen täysin uusiutuva energiajärjestelmä. Tällaista kokeilua ei ole ennen tehty. CLIC on 50 prosentin osuudella mukana Flexensissä ja Ahvenanmaalta on mukana kahdeksan tahoa.

Ovaska arvioi joustavan järjestelmän rakentamisen edellyttävän myös muutoksia regulaatioon ja tähän antaa Ahvenanmaan erityisasema ja itsehallinto monta muuta vaihtoehtoa paremmat mahdollisuudet.

Hankkeen lähiajan seuraavat askeleet ovat uuden yhtiön toiminnan käynnistäminen ja vetovastuun siirtäminen CLICiltä Flexens Oy:lle. PPP-hankkeen yksityisen puolen oma pääoma on jo koottu ja julkisen puolen rahoitus määritellään mm. Business Finlandin ja TEM:n kanssa käytävissä neuvotteluissa. Eri osa-alueiden liiketoimintakonseptien kokoaminen ja uusien toimijoiden saaminen mukaan toteutusvaiheeseen ovat myös lähiajan askeleita. Ensimmäiset toteutukset on tarkoitus käynnistää ensi vuoden aikana.

Sähkön ja hajautetun tuotannon merkitys kasvaa

– Pieniä sähköverkkojen ulkopuolella toimivia saaria on maailmalla monia, mutta Ahvenanmaa muodostaa todellisen täydellisen yhteiskunnan, jossa on 30 000 asukasta, teollisuutta, liikennettä ja monipuolista energiantuotantoa, sanoo Flexens Oy:n toimitusjohtaja Berndt Schalin.

RX100-108336

Berndt Schalin esittelee Smart Energy Åland -hankkeen haasteita ja mahdollisuuksia rakentaa täydellinen konkreettinen malli kokonaan uusiutuvalla energialla toimivasta yhteiskunnasta.

Sähkön merkitys energiajärjestelmässä tulee Schalinin mukaan kasvamaan tulevaisuudessa ja hajautettu tuotanto lisääntymään, kun eri organisaatiot ja myös yksittäiset kuluttajat sekä käyttävät energiaa että tuottavat sitä. Sähkö, lämpö ja liikenteen energiankäyttö pitää integroida ja kokonaisuudelle rakentaa toimivat markkinamallit.

– Ahvenanmaa on jo nyt pioneeri esimerkiksi tuulivoimassa, jota on rakennettu 20 megawatin kapasiteetti. Uusia aurinkovoimaloita kytketään sähköverkkoon viikoittain, sähköautoille on jo hyvä latausverkosto ja sähköautokauppa etenee hyvin.

– Sosioekonominen näkökulma on kokonaisuudessa hyvin tärkeä, sillä ihmisten saaminen hankkeeseen mukaan on keskeistä. Energiankäyttö muuttuu ja ahvenanmaalaiset haluavat olla edelläkävijöitä uusiutuvan energian hyödyntämisessä.

– Lopullinen tavoite on 100 % uusiutuvalla energialla toimiva yhteiskunta, mutta vuosiluku tavoitteen saavuttamiseksi on vielä avoin. Tämä on lähtölaukaus, joka tulee viemään energiaosaamisen uudelle tasolle koko Suomessa. Teknisten ratkaisujen rinnalla kehittyvät liiketoimintamallit, lainsäädäntö, rahoitusratkaisut ja ihmisten ymmärrys.

Jouko Lampila | Lähde: CLIC Innovation | Otsikkokuva: Ehrenberg Kommunikation