Rehellisyyttä aurinkopaneelien kauppaan

Rehellisyyttä aurinkopaneelien kauppaan

Olemme pari kertaa aikaisemmin varoittaneet lukijoitamme epärehellisestä aurinkopaneelien myyjästä. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut Pohjolan Energia Oy:tä koskevan ratkaisunsa.

Katteettomat lupaukset, valehtelu tarjottavan järjestelmän ominaisuuksista, harhaanjohtaminen ja asiakkaan painostaminen ovat ilmeisen tehokkaita keinoja kotimyynnissä ja siivittäneet Pohjolan Energian hyvään taloudelliseen menestykseen.

Tiivistelmä kuluttajaviraston ratkaisusta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on saanut lukuisia yhteydenottoja, jotka ovat koskeneet Pohjolan Energia Oy:n harjoittamia myyntikeinoja. Seuraavassa on tiivistelmä viraston antamasta ratkaisusta:

—–

Osapuolet

Pohjolan Energia Oy

Tiivistelmä

Kuluttaja-asiamiehen huomiota kiinnitettiin Pohjolan Energia Oy:n harjoittamaan aurinkopaneelien ja aurinkosähköjärjestelmän kotimyyntiin. Kuluttajaviranomaisten saamien kuluttajien ilmoitusten mukaan yrityksen myyjät olivat antaneet kuluttajille harhaanjohtavia tietoja aurinkosähköjärjestelmästä. Lisäksi kuluttajien yhteydenottojen mukaan heille oli annettu puutteellista tietoa peruuttamisoikeudesta ennen kotimyyntisopimuksen tekemistä. Pohjolan Energia Oy:n menettely oli ollut kuluttajansuojalain säännösten vastaista. Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään kuluttaja-asiamiehen vaatimusten mukaisesti.

—–

Ratkaisussa on viitattu lähes kahteenkymmeneen kuluttajansuojalain pykälään, oikeudenkäymiskaareen sekä Valtioneuvoston asetukseen kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa. Ratkaisu kokonaisuudessaan on luettavissa KKV:n sivustolta TÄÄLTÄ.

Harjoiteltua henkistä manipulointia

Hans Rosling kirjoitti ”Faktojen maailma” -kirjassaan ihmisen luontaisesta, primitiivisestä hätävaistosta.

”Nyt tai ei koskaan! Tämä hetki ei toistu. Juuri nyt sinulla on ainutkertainen tilaisuus. Sinun on päätettävä nyt. Sinun on toimittava nyt.”

Tällainen painostaminen on omiaan laukaisemaan ihmisen hätävaiston. Kehotus toimia heti saa sinut ajattelemaan vähemmän kriittisesti, päättämään nopeammin ja toimimaan heti. Hätävaisto saa meidät toimimaan välittömäksi koetun uhan edessä.

Kaukana menneisyydessä, jos olimme epäilleet, että ruohikossa on leijona, ei olisi ollut järkevää jäädä liikaa analysoimaan. Ne jotka pysähtyivät ja analysoivat todennäköisyyksiä huolellisesti, eivät ole meidän esivanhempiamme. Me olemme niiden jälkeläisiä, jotka tekivät päätöksen ja toimivat nopeasti riittämättömän tiedon pohjalta.

Tämä Pohjolan Energia Oy:n myyjien käyttämä taitava henkinen manipulointi on jäänyt kuluttaja-asiamiehen ratkaisussa hyvin vähäiseen rooliin. Siinä viitataan vain kuluttajansuojalain 2 luvun 9 §:n aggressiivisen menettelyn kieltoon sekä sellaisten kuluttajien huomioimiseen myyntitilanteessa, jotka esimerkiksi ikänsä tai sairautensa vuoksi eivät välttämättä kykene ymmärtämää tekemiensä sopimusten merkitystä.

Ehkä olemme kaikki sellaisia kuluttajia.

Aurinkopaneelien myyjä sai palkkansa

Vuonna 2016 perustettu Pohjolan Energia Oy on kasvanut ja menestynyt raketin lailla. Vuoden 2017 (syyskuun lopussa päättyneen tilikauden) liikevaihto oli noin 18 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos yli kolme miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa oli silloin 117 henkilöä. Liikevaihto oli yli kaksinkertainen verrattuna alan tunnettujen toimijoiden (kuten Naps ja Gef) tuon ajankohdan liikevaihtoon – tuloksesta puhumattakaan.

Tammikuussa 2018 Pohjolan Energia Oy:n omistus vaihtui, kun sijoitusrahasto MB Rahastot tuli Pohjolan Energian pääomistajaksi. MB Rahastojen ilmoituksen mukaan Pohjolan Energia on pientuotantoon tarkoitettujen aurinkosähköjärjestelmien markkinajohtaja Suomessa ja työllisti vuoden 2017 lopussa yli 150 henkilöä.

En haluaisi olla skeptinen, mutta tässä näyttäisi olevan epärehellisen ja lainvastaisen toiminnan huipennus – kirsikka kakun päällä. Alkuperäiset omistajat ovat toiminnallaan saaneet yhtiön lyhyellä tähtäimellä lentoon ja sitten myyneet sen ilmeisen hyvällä hinnalla sijoittajalle. Toivottavasti sijoittaja tietää mitä on ostanut – ainakin nyt.

Pohjolan Energia Oy on joka tapauksessa sitoutunut muuttamaan menettelyään kuluttaja-asiamiehen vaatimusten mukaisesti. Toinen kysymys on sitten yhtiön myyntiedustajat, jotka alun perin on opetettu väärille tavoille. Heidän uudelleen kouluttamisessaan saattaa olla pitkä taival.

Kuluttajalla on oikeuksia (ja velvollisuuksia)

Kuluttajansuojalaki turvaa kuluttajan oikeuksia monella tavalla, mutta kuluttajalla on mielestäni suorastaan velvollisuus pitää huoli noista oikeuksistaan.

Aurinkovoimalan hankinta on aina iso päätös, jota ei pidä tehdä harkitsematta. Maantieltä pihaan tuleva myyntimies, joka vaatii välitöntä päätöstä, ei anna aikaa harkintaan. Häneltä on vaadittava kirjallinen selkeästi eritelty tarjous, josta käy ilmi toimituksen tarkka sisältö, sekä asennuksen rajapinta, johon järjestelmä liitetään.

Tämän jälkeen kuluttajalle on turvallista pyytää ainakin kaksi vertailtavaa tarjousta, mikäli hän on vielä seuraavana päivänä sitä mieltä, että aurinkovoimala on hänelle hyvä hankinta – kuten useimmissa tapauksissa onkin. Paikallinen energiayhtiö on todennäköisesti yksi hyvä tarjoaja, joka suurella varmuudella ei yritä huijata. Halvimman tarjouksen saa sitten ehkä siltä kolmannelta kandidaatilta, jonka tuotteet ja tausta on hyvä panna puntariin.

Suomi tarvitsee paljon lisää aurinkoenergiaa ja aurinkoenergia on useimmiten myös kuluttajalle hyvä ja kannattava investointi. Järjestelmä on kuitenkin osattava suunnitella ja mitoittaa oikein, kiinteistön olosuhteet ja tarpeet huomioiden. Tässä auttaa ammattitaitoinen ja rehellinen alan myyjä.

Aikaisemmat uutisemme tästä aiheesta löytyvät 2017 TÄÄLTÄ sekä 2018 TÄÄLTÄ.

Jouko Lampila | Lähde: Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Ps.
Voin tässä yhteydessä suositella Hans Roslingin kirjaa ”Faktojen maailma”. Se on tietokirja, joka auttaa ymmärtämään maailmaa paremmin.