Kiertotalous avaa ovia kansainvälisille markkinoille

Kiertotalous avaa ovia kansainvälisille markkinoille

Business Finlandin uusi ohjelma Bio and Circular Finland tukee yrityksiä kiertotalousratkaisujen ideavaiheesta ratkaisujen tuotteistamiseen aina kansainvälisille markkinoille asti.

Ohjelman avausseminaarissa 27.2.2019 kuultiin esityksiä suomalaisesta bio- ja kiertotalouden osaamisesta ja uusista globaaleista liiketoimintamahdollisuuksista.

Haasteet vaativat uudenlaista ajattelua

Kiertotaloudella tarkoitetaan talousmallia, jossa tuotteet ovat pitkäikäisiä ja materiaalit ja arvo kiertävät. Kulutus siirtyy omistamisen sijaan palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen.

Business Finlandin pääjohtaja Pekka Soini muistutti, että innovaatiot ovat kestävän kasvun tärkein lähde. ”Suuret globaalit haasteet, kuten ilmastonmuutos, edellyttävät aivan uudenlaista ajattelua. Kiertotalous kyseenalaistaa vanhat toimintatavat ja luo tilaa kestävälle, innovaatiovetoiselle talouskasvulle. Kiertotalouden kasvupotentiaali pelkästään Suomessa on eri arvioiden mukaan 2,5 miljardia euroa – globaalilla tasolla puhutaan lähes tuhatkertaisesta luvusta, Soini korosti.”

Ekosysteemit edistävät yhteistyötä

VTT:n luonnonvara- ja ympäristöratkaisut liiketoiminnan johtaja Jussi Mannisen mukaan kiertotalouden kasvun jarruna koetaan olevan muun muassa yhteistyön ja itseohjautuvien verkostojen puute. Juuri näissä ekosysteemit voivat auttaa.

”Innovaatioekosysteemien muodostumisessa tärkeintä on pitkäjänteinen, ohjelmamuotoinen rahoitus, jonka avulla verkostot syntyvät ja kehittyvät. Innovaatioekosysteemien tulee olla globaalisti kiinnostavia – ajatellaan isosti ja unohdetaan kansallinen sarja”, Manninen kannusti.

”Suomi on jo globaali metsäbiotalouden edelläkävijä. Suomella on loistava ja uskottava mahdollisuus olla sitä lähivuosina myös kiertotaloudessa. Uudet toimialarajat ylittävä yhteistyö ja siihen perustuvat uudet liiketoimintaekosysteemit ovat Bio and Circular Finland -ohjelman ytimessä”, sanoo johtaja Ilmari Absetz.

Ohjelmassa on nyt jo käynnissä projekteja esimerkiksi globaaliin jäteongelmaan, joissa kehitetään jäteraaka-aineen jalostamiseen perustuvia korkeamman lisäarvon ratkaisuja.

Kiertotalous hidastaa ilmastonmuutosta

Kiertotalouden avulla siirrytään resurssitehokkaaseen maailmaan. Teollisen kiertotalouden suuret ilmastonmuutokseen vaikuttavat tekijät liittyvät tyypillisesti energiaintensiivisiin teollisiin prosesseihin ja kaikkien sivuvirtojen tehokkaaseen kierrättämiseen. Esimerkiksi metalli- ja sementtiteollisuudessa Suomessa on käynnissä merkittäviä teollisen kiertotalouden kehityshankkeita.

Rakennettu ympäristö ja liikenne ovat suurimpia päästölähteitä. Resurssien vajaakäyttöä voidaan vähentää kiertotalouden monipuolisilla ratkaisuilla. Myös tuotteiden elinkaarta voidaan pidentää esimerkiksi paremmalla suunnittelulla, yhteiskäytöllä ja tuotteiden korjaamisella ja uudelleenkäytöllä.

Jouko Lampila | Lähde: Business Finland