Helenille Vuosaareen meriveden lämpöä hyödyntävä lämpöpumppu

Helenille Vuosaareen meriveden lämpöä hyödyntävä lämpöpumppu

Helen rakentaa Vuosaaren voimalaitostensa yhteyteen lämpöpumppulaitoksen, joka käyttää lämmön lähteinä voimalaitoksen omaa jäähdytysvesikiertoa ja meriveden lämpöä.

Rakennettavan lämpöpumpun suurin kaukolämpöteho on noin 13 megawattia (MW) ja se on tässä kokoluokassa ensimmäinen meriveden lämpöä hyödyntävä lämpöpumppu Suomessa.

Hukkalämpöä hyötykäyttöön

Helenin tavoitteena on vähentää energiantuotannon päästöjä ja lisätä uusiutuvan energian määrää. Investointeja on viime aikoina tehty erityisesti lämpöpumppuihin ja lämpövarastoihin, ja Vuosaareen rakennettava uusi lämpöpumppu jatkaa samalla tiellä.

Uutta Vuosaaren ratkaisussa on Helenin mukaan meriveden lämmön hyödyntäminen – sitä ei ole Helsingissä eikä tiettävästi muuallakaan Suomessa vielä testattu. Lämpöpumppu hyödyntää sekä meriveteen kesäaikana sitoutunutta lämpöenergiaa että Vuosaareen voimalaitosten sisäisen jäähdytysvesikierron hukkaenergiaa kaukolämmöksi.

– Lämpöpumppu on hyvä ratkaisu Vuosaaren voimalaitosten oman tuotantoprosessin tehostamiseen, sanoo projektipäällikkö Karoliina Muukkonen Helenistä. – Lämpöpumpun avulla saamme tuotantoprosessin jäähdytysvesien hukkalämmöt kierrätettyä kaukolämpöverkossa hyödynnettäväksi. Meriveden lämpöä hyödyntämällä voimme pidentää lämpöpumpun vuotuista käyttöaikaa ja parantaa näin investoinnin kannattavuutta.

Muukkosen mukaan Vuosaaren voimala menee kesäisin tauolle, jolloin sisäistä jäähdytysvesikiertoa ei ole. Meriveden käyttö antaa mahdollisuuden tuottaa lämpöpumpulla kaukolämpöä myös kesällä.

Lämpöpumpuilla eroon kivihiilestä

Helenissä lämpöpumput nähdään tärkeänä osana tulevaisuuden energiajärjestelmää: ne ovat luonteva tapa hyödyntää uusia lämmönlähteitä kaukolämmön tuotannossa.

Helsinkiin on jo rakennettu Katri Valan ja Esplanadin lämpöpumppulaitokset. Hukka- ja ylijäämälämpöjä kierrättämällä voidaan kesäaikaan tuottaa jo valtaosa tarvittavasta kaukolämmön määrästä. Katri Valan lämpöpumppulaitosta laajennetaan parhaillaan uudella, kuudennella lämpöpumpulla, ja Vuosaaren lämpöpumppu kasvattaa Helenin kierrätyslämpötuotantoa edelleen suuremmaksi.

900x472_lampopumppulaitos_espa

Vuosaaren uusi lämpöpumppu vastaa kooltaan Helenin Esplanadin lämpöpumppulaitoksen pumppujen kokoa. Kuva: Helen

Kivihiili on tällä hetkellä ylivoimaisesti suurin energianlähde Helsingin kaukolämmön tuotannossa ja Helen on kovien haasteiden edessä pyrkiessään eroon kivihiilen käytöstä.

Tuotantoon kolmen vuoden päästä

Lämpöpumppu rakennetaan osaksi Vuosaaren yhteistuotantovoimalaitoksen prosessia ja sijoitetaan erilliseen lisärakennukseen nykyisen voimalaitosrakennuksen viereen. Talvikuukausien aikana lämmönlähteenä toimii voimalaitoksen jäähdytysvesikierron hukkalämpö ja kesäkautena noin puolet vuodesta meriveden lämpö. Merivedestä tulee arviolta 20 prosenttia vuotuisesta energiasta ja hukkalämmöstä 80 prosenttia.

Lämpöpumpun rakentaminen alkaa ensi vuonna ja tuotantoon pumppu tulee vuonna 2022. Investoinnin arvo on noin 15 miljoonaa euroa ja lämpöpumppu vähentää Helenin hiilidioksidipäästöjä arviolta 30 000 tonnia vuodessa. Viime vuonna Helenin hiilidioksidipäästöt olivat lähes 3,3 miljoonaa tonnia.

Helenin Janne Rauhamäki on kirjoittanut blogikirjoituksen, jossa hän käsittelee merivesilämpöpumppujen käyttömahdollisuuksia Helsingissä.

Lämpöpumppujen kannattavuus kaukolämmön tuotannossa riippuu niiden kohtelusta sähköveron osalta. Asiaa käsiteltiin mm. viime viikon artikkelissamme Wärtsilän mallista Helsingin hiilivoiman korvaamisessa.

Jouko Lampila | Lähde: Helen | Otsikkokuva: Merja Partanen