Tutkimus: Suomalaiset haluavat lisää aurinko- ja tuulivoimaa

Tutkimus: Suomalaiset haluavat lisää aurinko- ja tuulivoimaa

Marraskuussa 2019 tehdyn kyselytutkimuksen mukaan aurinko- ja tuulivoima ovat suomalaisten mielestä selkeästi suosituimmat sähköntuotantomuodot ja erityisesti itäsuomalaiset toivovat lisää tuulivoimaa. Vain joka neljäs suomalainen tietää, että Suomessa on kannattavaa tuottaa tuulivoimaa ilman valtion tukia. Lisäksi vain 17 prosenttia suomalaisista tietää, että tuulivoima on edullisin tapa tuottaa sähköä Suomessa.

Tuulivoimayhtiöiden yhteenliittymä Voimaa Tuulesta tutki suomalaisten näkemyksiä liittyen sähköntuotantoon ja tuulivoimaan. Suomalaisista 87 prosenttia haluaa lisätä aurinkovoiman ja 79 prosenttia tuulivoiman tuotantoa Suomessa. Energialähteistä eniten suomalaiset vastustivat öljyä (80 %), kivihiiltä (78 %), turvetta (62 %) ja ydinvoimaa (48 %).

– Suomalaiset haluavat selkeästi siirtymän fossiilisista energialähteistä uusiutuviin lähteisiin. Tuulivoiman suosio näkyy myös tuulivoimarakentamisessa, sillä kesän 2018 jälkeen on alkanut yli 350 tuulivoimalan rakentaminen Suomessa. Tuulivoiman osuus sähköntuotannosta tuplaantuu nykyisestä noin 10 prosentista noin 20 prosenttiin vuoteen 2023 mennessä, kertoo Voimaa Tuulesta -yhteenliittymän edustaja Seppo Savolainen.

– Tuulivoiman lisääntyminen tulee pysymään samalla tasolla jatkossakin, joten vuoteen 2030 mennessä vähintään puolet ja parhaimmillaan kaksi kolmasosaa Suomen sähkönkulutuksesta tullaan tuottamaan tuulivoimalla, hän jatkaa.

Lähes 70 % suomalaisista toivoo lisää tuulivoimaa kotikuntaansa – Itä-Suomessa lähes 80 %

Kysyttäessä, mitä sähköntuotannon muotoa haluaisit lisää kotikuntaasi, aurinkovoimaa halusi 83 prosenttia suomalaisista ja tuulivoimaa 68 prosenttia suomalaisista. Itäsuomalaisista 79 prosenttia haluaa lisätä tuulivoimatuotantoa kotikunnissaan.

– Tuulivoimatuotanto on keskittynyt Länsi-Suomeen. Tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa on eniten tuulivoimaloita, jotka tuovat maakuntaan verotuloja elinkaarensa aikana 1,3 miljardia euroa. On siis hyvin luonnollista, että ilmastosyiden lisäksi itäsuomalaiset haluaisivat hyötyä enemmän tuulivoiman tuomasta työllisyydestä ja verotuotoista, Savolainen kertoo.

– Taloudellisten syiden lisäksi tuulivoima on myös huoltovarmuuskysymys. Esimerkiksi Fingridin toimitusjohtaja ja huoltovarmuusneuvoston puheenjohtaja Jukka Ruusunen totesi vastikään, että tuulivoimaa tarvitaan, jotta Suomi pääsee eroon sähkön tuontiriippuvuudestaan. Hän myös painotti, että tuulivoimarakentamista vaikeuttavat tutkakysymykset olisi ratkaistava pian, Savolainen jatkaa.

Harva tietää, että tuulivoima on edullisin tapa tuottaa sähköä

Kyselyn tulosten mukaan vain 17 prosenttia suomalaisista tietää, että tuulivoima on edullisin tapa tuottaa sähköä Suomessa*.

– Jo vuonna 2017 Lappeenrannan teknillisen yliopiston uutta sähköntuotantoa koskevassa kustannusvertailussa maalle rakennettava tuulivoima osoittautui edullisimmaksi sähköntuotantomuodoksi. Tuulivoimateknologia ja tuulivoiman tehokkuus on kehittynyt viime vuosina, mutta se ei selkeästi ole vielä suomalaisten tiedossa, Savolainen toteaa.

Lisäksi vain 26 prosenttia suomalaisista tiesi, että tuulivoimaa on kannattavaa tuottaa ilman valtion tukia.

– Kesän 2018 jälkeen Suomessa on julkaistu lähes 1,5 miljardin euron arvosta markkinaehtoisia tuulivoimainvestointeja. Tuulivoimaa pystytään siis rakentamaan täysin markkinaehtoisesti, Savolainen toteaa.

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten mielipiteitä sähköntuotannosta ja tuulivoimasta. Tutkimus toteutettiin Bilendin M3 -paneelissa loka-marraskuussa 2019. Kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Otos on iältä, sukupuolelta sekä alueellisesti kansallisesti edustava.

Jouko Lampila | Lähde: Voimaa Tuulesta -yhteenliittymä