Fortumin tavoitteet ja seuraavat askeleet aurinkovoimassa

Fortumin tavoitteena on hakea kasvua aurinkovoiman tuotannossa yhtiön nykyisiä kotimarkkinoita laajemmalta alueelta tarkasti valituista uusista maista, joissa olosuhteet aurinkovoiman tuotannolle ovat suotuisat.

Tuotantoteknologiat ovat nopeasti tulossa kilpailukykyisiksi ja tämä korostaa toimialaosaamisen merkitystä aurinkoliiketoiminnassa. Kasvu aurinkovoimassa myös tukee erinomaisesti Fortumin visiota olla puhtaan energian edelläkävijä. Kokonaisuudessaan yhtiö tavoittelee noin gigawatin portfoliota aurinko- ja tuulivoimassa.

Intia on ensimmäinen maa, jossa Fortum on päättänyt kasvattaa aurinkovoimatuotantoaan. Olosuhteiltaan se on yksi suotuisimmista maista aurinkovoiman tuotannolle ja Intian valtio tukee voimakkaasti toimialan kehitystä. Tämä tarjoaa Fortumille hyvän kasvualustan kehittää edelleen kilpailukykyään ja liiketoimintaansa aurinkovoiman tuotannossa myös muualla.

Fortumin tavoitteena on allokoida suunnitelluista kasvuinvestoinneista yhteisarvoltaan noin 200–400 miljoonan euron aurinkovoimaportfolio Intiassa.

Yhtiö tavoittelee suuremman kokoluokan uusinvestointeja mittakaavaetujen saavuttamiseksi. Fortum harkitsee myös mahdollisia kumppanuuksia tai muita yhteistyömuotoja, jotka mahdollistaisivat kevyemmän taserakenteen ajan kuluessa. Projektit valikoidaan useista keskeisistä valtion ja julkisen sektorin hankkeista (PSU), joissa sähkölle maksetaan takuuhintaa pitkälle aikavälille (Power Purchase Agreement, PPA) ottaen huomioon Fortumin taloudelliset tavoitteet.

Fortumilla on tällä hetkellä Intiassa 15 megawattia (MW) aurinkovoimakapasiteettia. Tammikuussa 2016 Fortum voitti käänteisen huutokaupan 70 MW:n aurinkovoimaprojektista, joka takaa tuotetulle sähkölle kiinteän takuuhinnan 25 vuodeksi. Lisäksi 12.4.2016 Fortum päätti osallistua tarjouskilpailuun 100 MW:n aurinkovoimaprojektista Intiassa, jossa niin ikään maksetaan takuuhintaa 25 vuotta.

Jouko Lampila | Lähde: Fortum