Fortum peräänkuuluttaa biomassalle EU-tason kestävyyskriteereitä ja tukien poistamista

Fortum julkisti tänään Helsingissä energiakatsaus-sarjansa uusimman julkaisun, joka käsittelee bioenergiaa.

Energiakatsauksessa Fortum ehdottaa biomassalle selkeitä EU-tason kestävyyskriteereitä sekä siirtymistä markkinaehtoisuuteen monimutkaisten tukijärjestelmien sijaan.

Biomassa on uusiutuva, kotimainen, pitkälti paikallinen ja hiilineutraali energialähde, joka on keskeinen osa energiajärjestelmäämme. Se on ainoa uusiutuva energialähde, joka voi korvata kaikentyyppisiä fossiilisia polttoaineita lämmityksessä, jäähdytyksessä, sähköntuotannossa ja liikenteessä.

Biomassaa koskevan poliittisen sääntelyn epävarmuus on kuitenkin lisääntynyt EU:ssa, mikä lisää biomassamarkkinoiden epävakautta ja vähentää investointihalukkuutta. Suurimmat bioenergiaan vaikuttavat poliittiset riskit koskevat kestävyysperiaatteita ja taloudellisia tukia.

Fortumin mielestä kiinteälle biomassalle tarvitaan EU-tason kestävyyskriteerit, joita on sovellettava kaikkeen bioenergiaan riippumatta sen lopullisesta käyttötarkoituksesta. Biomassan energiakäyttö tulisi olla tasavertaista muiden käyttömuotojen rinnalla. Yksi kestävyyskriteereistä voisi olla biomassan käytön tehokkuus.

– Mielestämme biomassan käyttöä on edistettävä markkinaehtoisesti ja nykyisistä tukijärjestelmistä tulee luopua. EU:n päästökauppajärjestelmän tulisi ohjata investointeja biomassaa käyttäviin laitoksiin ja polttoainevalintoja nykyisissä laitoksissa. Bioenergian innovaatioihin sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan, erityisesti uusien bioenergiateknologioiden kaupallistamiseen, tarvitaan tukea jatkossakin, toteaa ilmastoasioiden päällikkö Kari Kankaanpää Fortumista.

Fortum on merkittävä biomassan käyttäjä: viime vuonna käyttö oli 5,1 terawattituntia (TWh) (2,6 miljoonaa m3) ja seuraavan parin vuoden aikana käyttö kasvaa 50 prosenttia. Biomassan osuus on neljäsosa Fortumin lämmityspolttoaineista EU:n alueella. Fortumin ja Tukholman kaupungin yhdessä rakentama uusi biopolttoainetta käyttävä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos (CHP) Tukholman Värtanilla vihitään käyttöön toukokuussa. Laitos käyttää 2,4 TWh polttoainetta vuodessa. Se on yksi maailman suurimmista biomassaa hyödyntävistä CHP-laitoksista ja se tuottaa sähköä ja lämpöä noin 190 000 kotitaloudelle.

Jouko Lampila | Lähde: Fortum