Uusiutuva energia ohitti fossiilisen ehkä juuri tänään

Tampereen Energiapäivien Bioenergiapäivässä todettiin uusiutuvan energian voimakas eteneminen Suomessa.

Uusiutuvan energian kokonaiskulutus vuonna 2015 oli 126 terawattituntia ja loppukulutus Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimialapäällikkö Markku Almin arvion mukaan 115 terawattituntia, mikä tarkoittaa noin 40 prosenttia energian loppukulutuksesta. EU:n tavoitteet uusiutuvalle energialle määritellään suhteessa energian loppukulutukseen.

Almin mukaan historiallinen hetki on ehkä juuri tänään, kun uusiutuvien energianlähteiden osuus ylittää fossiilisten polttoaineiden osuuden kokonaisenergiankäytössä.

Maailmalla uusiutuvien tuotantomuotojen, erityisesti tuulivoiman ja aurinkoenergian kehitys on ollut erittäin nopeaa ja näiden tuotantomuotojen merkitys kasvaa tulevaisuudessa edelleen. Euroopan tasolla tehtävillä poliittisilla päätöksillä on kuitenkin keskeinen merkitys uusiutuvan energian eri tuotantomuotojen kehitykselle.

Energiamurroksen merkittävimmät muutoksen ajurit vuosille 2016-2020 ovat Almin mukaan energiantuotannon alhaiset muuttuvat kustannukset, päästöttömyys, energian varastointimahdollisuus sekä teknologisen kehityksen mahdollistama markkinahintatason lasku.

Työllisyyden ja kansantalouden kannalta Suomessa on kotimainen uusiutuva polttoaine ainoa järkevä ratkaisu.

Jouko Lampila