Fortum ostaa Norjasta kolme tuulivoimaprojektia

Fortum jatkaa investointejaan uusiutuvaan energiaan ja on hankkinut Pohjois-Norjasta yhden toimivan ja kaksi valmisteilla olevaa tuulipuistoa, yhteisteholtaan 170 megawattia.

Fortum on tiistaina sopinut kolmen tuulivoimaprojektin ostamisesta norjalaiselta Nordkraftilta. Kauppa sisältää toiminnassa olevan Nygårdsfjelletin tuulipuiston sekä täysin luvitetut Ånstadblåheian ja Sørfjordin projektit. Fortum ja Nordkraft solmivat myös yhteistyösopimuksen tuulipuistojen rakennuttamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta.

Fortum arvioi, että kauppa saadaan päätökseen vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Kaupan hintaa ei julkaista.

Fortum rakentaa suuret tuulipuistot

Fortum valmistelee Ånstadblåheian ja Sørfjordin projektien rakennuttamista ja arvioi niiden valmistuvan 2018 ja 2019. Toteutuessaan näiden kolmen tuulipuiston kokonaiskapasiteetti olisi noin 170 MW.

– Yksi Fortumin strategian kulmakivistä on toiminnan laajentaminen aurinko- ja tuulivoimaan ja näiden kolmen tuulivoimaprojektin hankinta sopii siihen täydellisesti. Tuulipuistot sijaitsevat lähellä toisiaan, mikä mahdollistaa laitosten tehokkaan käytön ja kunnossapidon. Olen myös erittäin tyytyväinen tuulipuistojen rakentamiseen ja käyttöön liittyvästä yhteistyösopimuksestamme Nordkraftin kanssa, sanoo Kari Kautinen, Fortumin M&A ja Solar & Wind Development -yksikön johtaja.

– Kauppa on Nordkraftille tärkeä strateginen askel, jolla se varmistaa Ånstadblåheian ja Sørfjordin tuulivoimaprojektien etenemisen sekä pienentää konsernin taloudellista riskiä. Kauppa aloittaa pitkäaikaisen yhteistyön Fortumin kanssa ja uskomme yhteistyön hyödyttävän molempia sopimusosapuolia, toteaa toimitusjohtaja Eirik Franzen Nordkraftilta.

Pohjois-Norjassa on tuulista

Kaikki kolme tuulipuistoa sijaitsevat Pohjois-Norjassa. Projektit on käynnistänyt Nordkraft-konserni, joka myös omistaa projektit lukuun ottamatta Vesterålskraft AS:n omistamaa noin 9,5 prosentin vähemmistöosuutta Ånstadblåheia-projektista.

Nygårdsfjellet on teholtaan 32 MW ja sen kolme ensimmäistä turbiinia on otettu käyttöön vuonna 2006. Loput yksitoista turbiinia ovat valmistuneet vuonna 2011. Tuulipuiston keskimääräinen tuotto on 105 gigawattituntia vuodessa, mikä vastaa noin 5 000 norjalaisen kotitalouden kulutusta.

Keskimääräinen vuotuinen tuulennopeus 50 metrin korkeudella maanpinnasta on Pohjois-Norjan rannikolla noin 8 metriä sekunnissa. Ånstadblåheian tuulipuiston teho tulee olemaan noin 50 MW ja sen arvioidaan valmistuvan vuonna 2018. Sørfjord tulee olemaan teholtaan noin 90 MW ja puisto valmistuu arviolta vuonna 2019.

Jouko Lampila | Lähde: Fortum