Norjassa on nyt 100 000 täyssähköautoa

Norjassa on nyt 100 000 täyssähköautoa

Norja on saavuttanut 100 000 täyssähköauton (Battery Electric Vehicle, BEV) määrän paljon odotettua aikaisemmin. Maan sähköautoyhdistys tähtää 400 000 autoon vuoteen 2020 mennessä.

100 000 täyssähköauton lisäksi Norjan teillä liikkuu noin 35 000 lataushybridiä. Viime vuonna sähköautojen markkinaosuus uusista autoista oli 22 prosenttia.

– Tänään juhlimme 100 000:a päästötöntä sähköautoa Norjan teillä. Ne pienentävät vuotuisia hiilidioksidipäästöjämme noin 200 000 tonnilla. Vaikka täyssähköautojen osuus Norjan kaikista henkilöautoista on vain kolme prosenttia, olemme saavuttaneet merkittävän päästöjen vähennyksen. Mutta lisää tulee, sanoo Norjan sähköautoyhdistyksen pääsihteeri Christina Bu.

Syy Norjan suureen sähköautokantaan on asialle suunnattu vahva tuki jo 1990-luvun alkupuolelta. Tukiohjelmaa on kehitetty jatkuvasti ja sillä on laaja poliittinen tuki yli puoluerajojen.

  • Autovero poistettiin sähköautoilta 1990
  • Vapautus arvonlisäverosta 2001
  • Matala vuotuinen käyttömaksu 1996
  • Vapautus tietulleista ja lauttamaksuista 1997 ja 2009
  • Vapaa kunnallinen pysäköinti 1999
  • Bussikaistojen käyttöoikeus 2005
  • 50% alennus yritysautojen verotukseen
  • Vapautus leasing-autojen arvonlisäverosta 2015

Tukipolitiikkaa kehitetään ja hienosäädetään tulevien vuosien markkinoiden kehittymisen mukaan. Verohelpotukset ovat voimassa vuoteen 2018 ja tarkistetaan sen jälkeen. Ensi vuodesta lähtien kunnat päättävät itsenäisesti bussikaistojen käytöstä ja maksuttomasta pysäköimisestä. Vapautus tietulleista korvataan luultavasti uudella järjestelmällä, jossa alennus riippuu CO2 ja NOX-päästöjen määrästä.

Keskeinen viesti useimmilta poliittisilta puolueilta on, että pitäisi aina olla taloudellisesti edullista valita päästötön tai vähäpäästöinen auto. Tämä saavutetaan ”saastuttaja maksaa” -periaatteella autoverotuksessa. Korkeat verot korkeapäästöisille ja päinvastoin. Korkeapäästöisten autojen korkeilla veroilla on mahdollista rahoittaa päästöttömien autojen tuet ilman yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia.

Norjan hallitus on asettanut tavoitteekseen, että maassa myydään vuoden 2025 jälkeen vain 100% päästöttömiä henkilöautoja. Täyssähköautot ovat tulossa täysin kilpailukykyisiksi, mutta tukipolitiikkaa pitää jatkaa vielä muutamia vuosia.

– Norjan poliitikkojen pitää jatkaa hyväksi osoittautunutta politiikkaansa. Tämä tarkoittaa tuntuvien etujen tarjoamista päästöttömien autojen ostajille, sanoo Bu. – Norja innostaa muita maita ottamaan käyttöön vastaavia toimia ja näytämme kansainväliselle autoteollisuudelle, miten sähköautoille luodaan kysyntää.

Suomen energia- ja ilmastostrategiassa asetetut tavoitteet sähköisen liikenteen lisäämiselle ovat kunnianhimoltaan varmasti samaa suuruusluokkaa Norjan kanssa. Asiaa käsittelevät virkamiehet ja poliitikot ovat toivottavasti sopineet perusteellisesta opintomatkasta Norjaan.

Jouko Lampila | Lähde: Norsk elbilforening