Saksan sähköstä lähes kolmannes uusiutuvaa 2016

Saksan sähköstä lähes kolmannes uusiutuvaa 2016

Saksa etenee hitaasti mutta varmasti uusiutuvan energian tuotannossaan. Viime vuonna maa käytti enemmän uusiutuvaa energiaa kuin koskaan ja sai 32 prosenttia sähköstään auringosta, tuulesta ja muista uusiutuvista lähteistä.

Saksalainen ZSW-tutkimuslaitos ja BDEW-yhdistys ovat päätyneet tähän lukuun alustavassa arviossaan viime vuoden lopussa. Jos luvut pitävät paikkansa, on uusiutuvien tuotanto kattanut yli 191 terawattituntia sähköenergiaa koko viime vuodelle. Kasvua edellisen vuoden 187 terawattitunnista ja 31,5 prosentin osuudesta näyttäisi olevan hiukan. Tavoite 35 prosentin uusiutuvan sähkön osuudesta vuonna 2020 näyttäisi olevan hallinnassa.

Uusiutuvat energianlähteet olivat seuraavat:

  • Avomeri-tuulivoima 13 TWh – kasvua 57% vuodesta 2015
  • Maa-tuulivoima 67 TWh – laskua 6% vuodesta 2015
  • Aurinkosähkö 38 TWh – laskua 1% vuodesta 2015
  • Vesivoima (sisältäen pumppuvarastot) noin 22 TWh – kasvua 13%
  • Biomassa ja jäte 52 TWh – kasvua 3%
  • Geotermaali sähköntuotanto 0,2 TWh – kasvua 12% vuodesta 2015

Uusiutuvien osuuden kasvu on myönteinen asia, mutta Saksa tarvitsee vielä runsaasti perinteistä energiaa tukemaan käynnissä olevaa energiajärjestelmän muutosta. Erityisesti Saksan sähköverkko kaipaa laajennusta ja tämä työ on jäljessä suunnitelmia ja tarpeita. Sähköverkon vahvistaminen tulee helpottamaan sähkön tuotannon ja kulutuksen yhteensovittamista ja vähentämään säätövoiman tarvetta.

REW_GermanyAchievesMilestone

Toukokuun 15. päivänä klo 14 viime keväänä Saksan sähkönkulutus oli 45,8 gigawattia ja uusiutuvien tuotanto 45,5 GW. Sähkön hinta kävi enimmillään 50 euroa negatiivisena.

ZSW:n toimitusjohtajan, professori Frithjof Staissin mukaan fossiilisten polttoaineiden käyttö Saksassa on edelleen liian suurta, erityisesti liikenteessä.

– Tämän vuoksi poliitikkojen, yritysten ja yhteiskunnan on tehtävä entistä päättäväisempiä toimia, että voimme saavuttaa ilmastotavoitteet ja menestyksellisesti muuttaa koko energiajärjestelmämme, sanoo Staiss.

Jouko Lampila | Lähde: ZSW