Lämpöpumppuala palasi kasvu-uralle

Rakentamisen taantumasta ja halvasta öljystä muutamia vuosia kärsinyt lämpöpumppujen myynti kääntyi taas nousuun. Viime vuonna myytiin yli 60 000 lämpöpumppua.

Suomeen asennettujen lämpöpumppujen kokonaismäärä ylittää näinä päivinä 800 000 rajan. Lämpöpumppujen talojen ympäriltä otettaman energian vuotuinen määrä nousi 600 miljoonalla kilowattitunnilla. Lämpöpumppujen suosio isojen kohteiden lämmityksessä ja jäähdytyksessä kasvoi.

Ilmasta veteen -pumput lisääntyivät reilusti

Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry:n tilastojen mukaan maalämpöpumppujen vuosimyynti laski edelleen 8 prosenttia 8 500 kappaleeseen.

– Rakentamisen ja saneerausinvestointien aallon pohja, alhainen öljyn hinta sekä ilma-vesilämpöpumppujen myynnin kasvu vaikuttivat eniten maalämpöpumppuasennuksiin, kertoo toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPUsta. – Vuonna 2016 rakennetusta 6 000 uudesta pientalosta kuitenkin puolet eli 3 000 varustettiin maalämmöllä. Loput 5 500 maalämpöpumppua korvasivat öljy- ja sähkölämmitystä sekä myös jo jonkin verran kaukolämpöä.

Vuoden 2016 myynti kokonaisuudessaan kuitenkin kasvoi. Maalämmön laskua kompensoi ilma-vesi -lämpöpumppujen myynnin yli 30 % kasvu 3 500 pumppuun sekä poistoilmalämpöpumppujen yli 20 % kasvu 2 200 pumppuun. Ilmavesilämpöpumput menevät pääosin saneeraukseen öljy- tai sähkölämmityksen tilalle tai rinnalla. Poistoilmalämpöpumput asennetaan enimmäkseen uusiin omakotitaloihin. Korkeat kasvuluvut kertovat näiden pumppujen suoritusarvojen kehittymisestä, markkinoiden rakenteen muuttumisesta sekä myös tarjonnan lisääntymisestä. Ilmalämpöpumppujen 45 000 laitteen myyntimäärä pysyi suunnilleen ennallaan. Lämpöpumppumyynnin euromääriä kasvattaa isojen lämpöpumppujen suosion lisääntyminen.

Suomi Euroopan kärkeä lämpöpumpuissa

– Viime vuoden 60 000 pumpun vuosimyynnillä taistelemme Euroopan kärkisijasta kotitalouksien määrään suhteutettuna Norjan ja Viron kanssa, jatkaa Hirvonen. – Ruotsinhan ohitimme jo muutama vuosi sitten. Keski-Euroopan maiden kuten Saksan ja Ranskan myynnit ovat kotitaloutta kohti vain noin kymmenesosa Suomen luvuista.

Suomalaiset sijoittivat lämpöpumppuihin viime vuonna 350 miljoonaa euroa. Syy löytyy lämpöpumppujen kannattavuudesta. Sijoituksen tuotto on useimmiten yli 10 % vuodessa. Ja kannattavuus on paranemaan päin. Öljyn hinta on vuoden 2016 loppupuolella kohonnut lähes 50 % . Tämä tulee varmasti jatkossa vaikuttamaan 200 000 öljylämmittäjän investointihalukkuuteen. Helppokäyttöisyys, huolettomuus, pieni tilantarve ja jäähdytysmahdollisuus ovat myös lämpöpumpun vahvoja argumentteja.

Lämpöpumpuilla säästetyn polttoaineen ja sähkön vaikutus Suomen kauppataseeseen on jo satamiljoonaluokkaa. Lämpöpumppuala työllistää 2 000 henkilöä. Myös hiilidioksidipäästöjen väheneminen on megatonniluokkaa, kun Suomen 800 000 lämpöpumppua keräävät reilut 6 terawattituntia (TWh) vuodessa lähienergiaa talojen ympäriltä maasta, kalliosta tai ilmasta. Pelkästään vuoden 2016 asennetut 60 000 lämpöpumppua lisäsivät 0,6-0,8 TWh uusiutuvan energian käyttöä talojen lämmityksessä. Vertailun vuoksi esimerkiksi tuulivoiman tuotanto viime vuonna oli noin 3 TWh ja Loviisan yhden ydinvoimalayksikön tuotanto 5 TWh vuodessa.

Kasvun mahdollisuuksia on vielä paljon

Myös asennukset isoihin kohteisiin kuten kerrostaloihin, palvelurakennuksiin ja teollisuushalleihin kasvoivat yli 1 000 lämpöpumppuun. Kerrostalojen poistoilmalämpöpumput yleistyivät vauhdilla. Jo muutamaan sataan kerrostaloon asennettiin poistoilman lämpöä talteenottava lämpöpumppu, joilla pienennetään jopa 50 % taloyhtiön kaukolämmön tai muun energian kulutusta. Näiden ratkaisujen potentiaali on valtava. Yli 30 000 kerrostaloa päästää ilmanvaihdostaan yli 20 asteista poistoilmaa pakkasessa värjötteleville harakoille. Yhä useammat taloyhtiöt päättivät siirtyä kokonaan kaukolämmöstä lämpöpumppupohjaiseen ratkaisuun.

– Lämpöpumppuala kääntyi taas kasvu-uralle, mutta olemme vasta menestyksen alkumetreillä. 200 000 öljykattilaa, 100 000 vesikiertoista ja 500 000 suoraa sähkölämmitystä odottaa lämpöpumppuinvestointipäätöksen kypsymistä, vaikka se olisi kannattavaa tehdä jo tänään. Omakotitalon rakentajista yli 70 % päätykin jo jonkin tyyppiseen lämpöpumppuun.

– Omakotirakentamisen palautuminen normaalitasolle tulee näkymään automaattisesti lämpöpumppumyynnissä. Isot kohteet, jäähdytystarpeiden lisääntyminen ja kaukolämmön haastaminen tuovat valtavat mahdollisuudet alalle. Mukana tulevat myös alan haasteet osaamiselle, suunnittelulle, koulutukselle sekä tuotteiden ja asennusten laadulle ja kasvun hallinnalle yrityksissä. Uskon, että tulemme näkemään tuplaantuneet lämpöpumppujen myyntiluvut yllättävänkin pian lähitulevaisuudessa, visioi Jussi Hirvonen.

Jouko Lampila | Lähde: Sulpu | Kuva: Bosch