Fortumille lisää puhdasta tuotantoa vesivoimaloiden perusparannuksilla

Fortumin kymmenen vuoden aikana toteuttamien vesivoimalaitosten perusparannushankkeiden yhteydessä on uutta tuotantotehoa saatu keskisuuren suomalaisen vesivoimalaitoksen tuotantotehon verran.

Aina ei tarvitse rakentaa uutta tuotantolaitosta. Fortum perusparantaa Suomessa ja Ruotsissa sijaitsevia vesivoimalaitoksiaan noin 80 miljoonalla eurolla vuosittain. Vesivoimalaitosten perusparannusten yhteydessä voimalaitoksen energiatehokkuuden parantaminen ja tehonkorotus ovat aina yhtenä päätavoitteena.

Fortumin kymmenen viimeksi kuluneen vuoden aikana toteuttamilla tehonkorotushankkeilla on tuotantotehoa kasvatettu lähes 120 megawatilla. Samaan aikaan on uusiutuvan ja päästöttömän sähkön vuosituotantoa kasvatettu noin 250 gigawattitunnilla. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että Suomen suurimman vesivoimalaitoksen, Imatran voimalaitoksen, tuotantoteho on 192 megawattia. Perusparannushankkeiden avulla saatu lisäsähkö riittää noin 12 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutukseen.

Tehon ja tuotantomäärän kasvattamisen lisäksi, sähköntuotannon vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä on vältetty keskimäärin 220 000 tonnilla, kun vertailukohdaksi otetaan sähkön tuottaminen kivihiililauhteella.

Sähköverkon ylläpitämiseen tarvittavan säätövoiman tarve kasvaa, kun hiilivoimaloita poistetaan käytöstä ja tuuli- ja aurinkoenergian osuus kasvaa sähköntuotannossa. Vesivoima on nopeasti säädettävää ja soveltuu siten erinomaisesti kompensoimaan tuotannon ja kulutuksen vaihteluita sähköverkossa.

Fortumin seuraava suurempi vesivoimalaitoksen perusparannushanke Suomessa on Tainionkosken voimalaitoksen kahden koneiston peruskorjaus, joka nostaa voimalaitoksen tehoa 8 megawatilla. Hanke valmistuu loppuvuodesta 2018.

Jouko Lampila | Lähde: Fortum | Otsikkokuva: Imatran voimalaitos