Kuluttajat leikkaavat sähkön kulutushuippuja pelaamalla

Kuluttajat leikkaavat sähkön kulutushuippuja pelaamalla

Teknologian tutkimuskeskus VTT kehitti yhteistyössä kansainvälisessä CITYOPT-hankkeessa sovelluksen, joka motivoi kuluttajia vähentämään sähkön kulutushuippuja.

Hankkeessa kehitettiin energiasuunnittelutyökalu asiantuntijoille ja applikaatio kuluttajille. Työkaluja pilotoitiin Helsingissä, Nizzassa ja Wienissä, ja tulokset ovat lupaavia.

Työkalu kokonaisuuksien suunnitteluun

Käyttämällä asiantuntijatyökalun optimaalista suunnittelua pystyttiin vähentämään alueen energiakustannuksia 15 % ja hiilidioksidipäästöjä 30 %. Pilottihankkeen kotitalouksista lähes 80 % vähensi sähkönkulutustaan kulutushuippujen aikana käyttämällä pelinomaista tablettisovellusta.

Energia-asiantuntijoiden ja investoijien tarpeisiin kehitetty CITYOPT-suunnittelutyökalu (CITYOPT Planning Tool) mahdollistaa laajojen kaupunki- ja aluetason järjestelmien energiasuunnittelun optimoinnin, jollaisia ei tällä hetkellä ole vielä käytössä. Työkalu tarjoaa vaihtoehtoisten suunnitelmien teon kustannus- ja toimivuustietoineen, ja se mahdollistaa esimerkiksi energiakustannusten ja CO2-päästöjen minimoinnin.

CITYOPT-suunnittelutyökalu energia-asiantuntijoille ja investoijille.

Työkalu myös tarjoaa kokonaisratkaisuja osaoptimoinnin sijasta. Kaupunkisuunnittelun hyödyt siirtyvät pitkällä aikavälillä välillisesti myös veronmaksajalle. Työkalua pilotoitiin Helsingissä ja Wienissä. Esimerkkikohteissa saavutettiin optimaalisella suunnittelulla noin 15 % säästö energiakustannuksissa ja noin 30 % hiilidioksidipäästövähennys. Lisäksi suunnittelutyökalu vähentää suunnitteluun tarvittavaa aikaa merkittävästi.

Kotitaloudet valmiita osallistumaan

Kuluttajille suunnatun CITYOPT-applikaation (CITYOPT Operational Tool) tavoitteena on vähentää huippukulutuksen aikaista kotitalouksien sähkökuormaa ja ehkäistä ennakolta sähköntuotannon ongelmat.

Hankkeen aikana pilotoitiin tabletilla toimivaa sovellusta 140 kotitaloudessa Nizzan kaupungissa. Kuluttajakokeilussa osoitettiin, että osallistava tehon leikkaus onnistuu, kun loppukäyttäjien motivointi onnistuu.

Lähes 80 % kotitalouksista leikkasi sähkönkulutusta, kun tarvetta leikkaukseen esiintyi.

Applikaatio tuottaa informaatiota kotitalouden sähkönkulutuksesta ja kuinka sitä voi leikata. Se lisää kuluttajien tietoisuutta energiatehokkuudesta ja mahdollisuuksista vaikuttaa omaan kulutukseen. Kuluttaja pääsee valitsemaan, osallistuuko oman sähkön käytön leikkaukseen ja millä tavoin eli mitä kuormia siirtää ajallisesti. Huippukuorman aikana kuluttaja voi esimerkiksi vähentää valaistusta tai siirtää pyykinpesun ajankohtaa.

Pelistä pisteitä hyväntekeväisyyteen

Osallistuminen palkitaan jakamalla pisteitä kuormien leikkaamisesta ja siirtämisestä. Kuluttaja saa antaa keräämänsä pisteet paikalliselle hyväntekeväisyyskohteelle, ja energialaitos maksaa kerättyjen pisteiden perusteella näille kohteille. Tämä tuo kuluttajalle suoraan pientä energiansäästöä, yhteisön hyväntekeväisyyshanke saa rahallisia etuja ja sähköntuottajat hyötyvät, kun tuotantoa voidaan tehdä edullisemmalla tuotantotavalla.

CITYOPT-pelisovellus kuluttajille.

Energiansäästö kuluttajalle on noin 5 euroa vuositasolla eli melko pieni, mikä oli odotettavissa, koska tavoitteena on siirtää kulutushuipun aikaista tehoa eikä varsinaisesti pienentää sähkölaskua. Kulutuksen siirron tarve oli ajallisesti lyhyt ja ajoittui klo 18 – 20 niihin päiviin, jolloin lähestyttiin sähkönkulutuksen huippuarvoa.

VTT:n koordinoima hanke alkoi helmikuussa 2014 ja päättyi tammikuussa 2017. Sen budjetti on 3,9 miljoonaa euroa ja rahoittajana on EU FP7. Hankkeeseen osallistuivat VTT, AIT Itävallasta, CSTB ja EDF Ranskasta, Experientia Italiasta, Helen Oy sekä Helsingin ja Nizzan kaupungit.

Jouko Lampila | Lähde: VTT