Suomen sähkön toimitusvarmuus näyttää hyvältä tulevina talvikausina

Suomen sähkön toimitusvarmuus näyttää hyvältä tulevina talvikausina

Energiavirasto on tehnyt kilpailutuksen perusteella hankintapäätöksen 729 megawatin tehoreservikapasiteetista aikajaksolle 1.7.2017 – 30.6.2020.

Tehoreserviin hankitaan edullisuusjärjestyksessä neljä voimalaitosta ja kaksi sähkönkulutuksen joustoon kykenevää kohdetta. Nyt hankittava tehoreservikapasiteetti varmistaa merkittävästi Suomen sähkön toimitusvarmuutta tulevina talvikausina kustannustehokkaalla tavalla.

Järjestelmään hyväksytyt neljä voimalaitosta (yhteensä 707 MW) ovat:

  • Naantali 1 (kivihiili), 110 MW, Turun Seudun Energiantuotanto Oy
  • Naistenlahti 1 (maakaasu), 129 MW, Tampereen Sähkölaitos Oy
  • Meri-Pori (kivihiili), 308 MW, Fortum Power and Heat Oy (osuus)
  • Haapavesi (öljy), 160 MW, Kanteleen Voima Oy

Lisäksi Energiavirasto hankki tehoreserviin sähkönkulutuksen joustoon soveltuvia kohteita (yhteensä 22 MW) kolmelle talvikaudelle (1.12.2017 – 28.2.2018, 1.12.2018 – 28.2.2019 ja 1.12.2019 – 28.2.2020):

Lämpöpumppulaitokset ovat teholtaan toki hyvin pieniä verrattuna neljään voimalaitokseen. Pumppulaitokset ovat kuitenkin hyvin nopeasti säädettäviä ja soveltuvat siten sähköverkon taajuuden vakauttamiseen. Hitaasti säätyvät suuret voimalaitokset puolestaan ehtivät reagoida ennakoituun energian tarpeeseen.

Tehoreserviin saatiin tarjouksia yhteensä 18, joista kaksi oli kulutusjoustoa ja 16 voimalaitoksia. Tarjottu kapasiteetti oli yhteensä 1 922 MW. Tarjousten käsittelyvaiheessa hylättiin yhteensä 5 tarjousta (72 MW).

Jouko Lampila | Lähde: Energiavirasto