Fortum otti käyttöön pohjoismaiden suurimman akun

Fortum kertoi viime viikolla ottaneensa Järvenpään voimalaitoksensa yhteyteen käyttöön suuren litium-ion-akkuvaraston testiprojektin.

Järvenpään voimalaitos aloitti sähkön ja kaukolämmön yhteistuotannon (CHP) keväällä 2013. Biovoimalaitoksen polttoaineena käytetään suurelta osin puuperäisiä biopolttoaineita, kuten metsähaketta ja metsäteollisuuden puutähteitä. Laitoksen lämpöteho on 60 megawattia (MW) ja sähköteho 23 MW.

Fortumin mukaan olosuhteista riippuvaiset sähkön tuotantomuodot, kuten tuuli- ja aurinkoenergia, vaativat sähköverkolta tulevaisuudessa nykyistä enemmän joustavuutta. Joustoa tuovaa säätövoimaa saadaan sähköjärjestelmään vesivoiman lisäksi myös sähköä varastoimalla. Akkuvarastoinnin tuoma joustavuus mahdollistaa uusiutuvien energianlähteiden käytön kasvua Suomessa.

Vaihtelevaa tuotantoa paljon suuremman vaihtelun toki aiheuttaa vaihteleva kulutus, kun vuorokauden sisällä Suomen sähkönkulutus vaihtelee parin tuhannen megawatin verran – eli kaksi-kolmekymmentä prosenttia. Aurinko- ja tuulivoiman moninkertaistuessa nykyisestä, kasvaa myös sen säätötarve merkitykselliseksi.

batcave_update

Periaatekaavio Batcave-laitoksen energia- ja tietovirroista.

Batcave-akun nimellisteho on 2 megawattia (MW) ja energiakapasiteetti 1 megawattituntia (MWh). Akku koostuu noin 6 600 litium-ioni-kennosta, ja se tarjoaa sekunti- ja minuuttitasoista nopeaa joustoa sähköverkolle taajuussäädössä. Vaikka akun teho on vain vajaat kymmenen prosenttia Järvenpään voimalan sähkötehosta, tekee sen nopea säädettävyys mahdolliseksi sähköverkon taajuuden vakauttamisen.

Batcave-nimi viittaa huippuakkuteknologialla varusteltuun ja uusien ideoiden testikentäksi luotuun rakennuskonttiin, eräänlaiseen ”akkuluolaan”. Akkuprojekti täydentää muiden tulevaisuuden ratkaisujen, kuten kysyntäjouston ja virtuaalivoimalaitosten tutkimusta Fortumissa.

”Batcave-projektimme vie meitä suuren harppauksen kohti aurinkotaloutta, jossa sähkön varastoinnilla on uusiutuvien energiantuotantomuotojen rinnalla merkittävä rooli. Sähköakku tuo joustavuutta valtakunnalliselle sähkömarkkinalle, mikä hyödyttää kaikkia sähkönkäyttäjiä. Batcave-projektissa pystymme sähkön varastoinnin lisäksi testaamaan täysin uusia ideoita akun mahdollisimman optimaaliseen ohjaukseen yhdessä muiden joustavien sähköntuotantomuotojen kanssa”, kertoo Fortumin tuotannon ohjauksesta ja kehityksestä vastaava johtaja Tatu Kulla.

Batcave-kehitysprojektin investointikustannus on noin 1,6 miljoonaa euroa. Akuksi se on kallis – 1 600 €/kWh, kun vaikkapa parin viikon takainen UUTINEN TESLASTA kertoo alle yhden kymmenesosan akkuhinnoista. Mutta Fortumin laitoksessa kysymys on testiympäristöstä, jossa akkujen osuus koko kustannuksesta on vain murto-osa. Fortum saa työ- ja elinkeinoministeriöltä projektiin tukea 30 prosenttia. Sähköakun toimittaa ranskalainen SAFT, jolla on vuosikymmenten kokemus erilaisten akkuteknologioiden valmistamisesta.

 

Fortum on tehnyt hauskan 360-asteen videon Batcave-laitoksestaan.

Jouko Lampila | Lähde: Fortum