Vaisala Triton mittaa tuulia tarkasti Lapin pakkasissa

Vaisala Triton mittaa tuulia tarkasti Lapin pakkasissa

Vaisala Triton -etämittausjärjestelmä on auttanut tuulivoiman tuottaja Puhuria arvioimaan tuulivoiman mahdollisuuksia Lapissa kahden talven ajan.

Tuulivoimaa kehittävä ja tuottava Puhuri Oy on käyttänyt Vaisalan valmistamaa Triton sodar -mittalaitetta Lapissa kahden talven ajan. Siellä se on osoittanut poikkeuksellisen hyvää suorituskykyä ja äärimmäisten sääolojen sietokykyä. Samalla se on todistanut tuulen etämittauksen strategiset ja logistiset edut kylmissä ilmastoissa.

”Rakennamme ja tuotamme tuulivoimaa paikoissa, jotka ovat sääolosuhteiltaan erittäin haastavia. Vaisalan Triton on meille käytännöllinen tapa vähentää epävarmuutta vuosittaisissa energiaennusteissamme ja sen ansiosta voimme parantaa kehitysprosessimme kannattavuutta”, Puhurin tekninen asiantuntija Teppo Hilakivi sanoo.

Tuulivoiman kehittäjät tutkivat yhä tiiviimmin tuotantomahdollisuuksia pohjoisilla leveysasteilla, missä tuulen nopeudet nousevat korkealle ja lupien saaminen hankkeille on yksinkertaista kaukana väestökeskuksista. Voimalatekniikan kehittyminen on myös nopeuttanut tuulivoiman laajenemista Pohjois-Euroopan ja Kanadan kaltaisilla markkinoilla.

Tuulen etämittaamisesta on nopeasti tulossa suosituin tapa kerätä mittaustietoa roottorin napakorkeudelta. Sen avulla tuulivoiman kehittäjät voivat koota luotettavaa dataa alueelta ennen investointipäätöksen tekemistä. Kovat pakkaset asettavat kuitenkin haasteita mittalaitteiden toiminnalle.

”Tritonin kylmien olosuhteiden sietokyky on vaikuttava. Sen mittaukset ovat erittäin tarkkoja ja virrankulutus niin alhainen, että voimme helposti pitää laitteen käynnissä 3-4 kuukautta ilman tankkaamista. Kun on aika siirtää Triton uuteen paikkaan, se on niin kevyt, että siirtäminen onnistuu vaikka tavallisella henkilöautolla”, Hilakivi kommentoi.

Vaisalan Triton sodar -mittalaite on tehty kestämään ankaria talviolosuhteita. Pienikokoisen, siirrettävän laitteen tehontarve on pienin kaikista tuulen mittaukseen käytetyistä etämittausjärjestelmistä. Tritoniin on saatavissa metanolikäyttöinen lisävoimajärjestelmä täydentämään aurinkopaneeleja pimeinä talvikuukausina. Näin Triton voi toimia keskeytyksettä ilman huoltotoimenpiteitä tai akkujen latausta useita kuukausia.

Tritonin ominaisuuksien ansiosta Puhuri on voinut toteuttaa, 6-14 kuukauden mittaisia mittaushankkeita eri puolilla Pohjois-Suomea ja parantaa näin yhtiön tuulikehitysprojektien kannattavuutta.

Vaisalan Triton sodar -mittalaite on käytössä yli 3 700 paikassa yli 30 maassa eri puolilla maailmaa. Tuulihankkeiden kehittäjät ja tuottajat käyttävät sitä tuuliresurssien kartoituksessa sekä sähköntuotannon tehokkuuden analysoinnissa.

Tämä Vaisalan julkaisema tiedote Puhurin kokemuksista on saanut laajaa näkyvyyttä tuulivoima-alan kansainvälisissä julkaisuissa.

Lopuksi vielä Vaisalan video positiivisesta asenteesta tulevaisuuteen.

Jouko Lampila | Lähde: Vaisala