Suomen päästökauppasektorin päästöt kasvoivat 1,7 miljoonaa tonnia vuonna 2016

Suomen päästökauppasektorin päästöt kasvoivat 1,7 miljoonaa tonnia vuonna 2016

Päästöjen kasvuun vuonna 2016 vaikutti muun muassa kivihiilen käytön lisääntyminen polttolaitoksilla, kertoo Energiaviraston tiedote.

EU:n päästökauppaan kuuluvien suomalaisten laitosten yhteispäästömäärä oli 27,2 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuonna 2016. Vuonna 2015 vastaavat päästöt olivat 25,5 miljoonaa tonnia ja vuonna 2014 28,8 miljoonaa tonnia.

Uusiutuvien, kestävyyskriteerit täyttävien polttoaineiden käyttö päästökauppasektorilla kasvoi noin 2 %. Maakaasun kulutus laski vuonna 2016 yhteensä noin 13 %. Turpeen käyttö vähentyi edellisestä vuodesta noin 4 %. Polttoaineena käytetyn kivihiilen kulutus kasvoi noin 32 % edellisvuoteen nähden. Kivihiilen kulutuksen suhteellinen kasvu oli viime vuonna suurta johtuen lähinnä vuoden 2015 ennätysalhaisesta kulutuksesta. Muutosprosentit perustuvat energiamääriin.

Maakaasun käyttö vähentäisi hiilidioksidipäästöjä selvästi, mutta kivihiiltä selvästi kalliimpana sen käyttö on vähentynyt. Kivihiilen hinta on viime vuonna ollut kuitenkin voimakkaassa nousussa, mikä saattaa syödä sen suosiota jatkossa.

Energiaviraston sivuilla on tilastot laitoskohtaisista, yrityskohtaisista ja toimialakohtaisista päästöistä vuosilta 2013-2016, samoin merkittävimpien polttoaineiden kulutus päästökauppasektorilla samana aikana. Energiaviraston sivu löytyy TÄÄLTÄ.

Jouko Lampila | Lähde: Energiavirasto