Neste avaa palmuöljyn toimitusketjunsa läpinäkyväksi

Neste avaa palmuöljyn toimitusketjunsa läpinäkyväksi

Neste on tänään julkistanut verkkosivuillaan päivitetyt tiedot kaikista raakapalmuöljytoimittajistaan. Tiedot kattavat palmuöljyn koko toimitusketjun eli kaikki toimittajat, puristamot ja viljelmät, joilta yhtiö hankki raakapalmuöljyä vuonna 2016.

Verkkosivusto kokoaa tiedot yhtiön raaka-ainetoimittajista, käytetyistä sertifiointijärjestelmistä ja sertifiointidokumentaatiosta sekä mahdollistaa pääsyn karttapalveluun palmuöljypuristamojen maantieteellisen sijainnin tarkastelua varten.

Sivusto tarjoaa toimittajatietojen ohella myös ajantasaiset tiedot Nesteen raakapalmuöljyn käytöstä konsernitasolla sekä toimenpiteistä ja yhteistyöhankkeista, joilla yhtiö edistää oman toimitusketjunsa vastuullisuutta ja tukee vastuullisuuden kehittymistä myös laajemmin palmuöljyteollisuudessa. 

Julkaistuaan kattavan palmuöljytoimittajien listan ensi kertaa viime vuonna Nesteestä tuli maailman ensimmäinen raakapalmuöljyä hankkiva merkittävä taho, joka toimii raaka-ainehankintansa osalta näin avoimesti.

”Uusi sivustomme on merkittävä askel eteenpäin toimitusketjumme läpinäkyvyyden kehittämisessä. Jo vuosien ajan tekemämme jatkuva ja hedelmällinen yhteistyö vastuullisuuteen täysin sitoutuneiden raaka-ainetoimittajiemme kanssa on tehnyt sivuston julkaisun mahdolliseksi. Asiakkaamme ja muutkin sidosryhmämme antavat suuren arvon yhdessä toimittajien kanssa tekemällemme työlle. Tavoitteenamme on jatkaa työtämme toimitusketjun läpinäkyvyyden kehittämisen edelläkävijänä vielä nykyistäkin pidemmälle tulevaisuudessa”, Nesteen vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Simo Honkanen kertoo.

Raakapalmuöljyn rooli Nesteen jalostuksessa pienentynyt

Raakapalmuöljyn merkitys Nesteen raaka-ainevalikoimassa on pienentynyt viime vuosina. Vuonna 2016 jo lähes 80 prosenttia yhtiön uusiutuvien raaka-aineiden käytöstä oli jätteitä ja tähteitä, kun raakapalmuöljyn osuus oli enää alle 20 prosenttia. Kaikki yhtiön käyttämä raakapalmuöljy on ollut kokonaan jäljitettävää öljypalmuplantaasille asti vuodesta 2007 ja 100-prosenttisesti sertifioitua vuodesta 2013.

Ruokateollisuus on edelleen maailman suurin palmuöljyn käyttäjä vastaten yli 71 prosentista kaikesta käytöstä, biopolttoaineteollisuus noin 16 prosentista ja kemianteollisuus yli 11 prosentista (lähde: USDA).

Jouko Lampila | Lähde: Neste