Sähkön hinnan lisääntyvä vaihtelu antaa mahdollisuuden säästöihin

Sähkön hinnan lisääntyvä vaihtelu antaa mahdollisuuden säästöihin

Sähkön hintavaihtelu on lisääntynyt viime vuosina. Vantaan Energia kertoo tämän luovan mahdollisuuksia säästöihin yrityksille, jotka voivat joustaa sähkönkäytön ajoituksessa.

Sähkön tuntihinnoissa on nähty hetkittäisiä hintapiikkejä sekä ylös että alas, johtuen pääosin sääriippuvaisesta vaihtelusta sähkön tuotannossa. Esimerkiksi Saksasta ja Tanskasta on uutisoitu aurinkoisena ja tuulisena päivänä miinukselle painuneista hinnoista, jolloin sähkönkäyttäjille on maksettu sähkön kuluttamisesta.

Suomessakin päivänsisäisiä vaihteluja on kasvavassa määrin, joskaan miinukselle ei ole menty. Esimerkiksi alkuvuonna spot-tuntihinta on ollut alimmillaan 4 €/MWh ja ylimmillään 117 €/MWh.

Keski-Eurooppaan nähden Pohjoismaissa hintavaihtelut pysyvät paremmin kurissa, koska täällä suurempi osa tuotannosta on nopeasti kysynnän ja tarjonnan mukaan säätyvää vesivoimaa.

Hintavaihtelut kertovat energiamurroksen synnyttämästä uudesta suunnasta. Siinä missä ennen tuotanto jousti kulutuksen myötä, on tuotanto nyt selvemmin sääriippuvaista ja siten hinnaltaan epävarmempaa. Sähkön hinta huomisen jokaiselle tunnille päätetään tänään. Esimerkiksi tuulivoiman hetkittäinen lisääntyminen saattaa painaa sähkönhinnan negatiiviseksi, koska perinteisten voimalaitosten tuotantoa ei pystytä säätämään yhtä nopeasti.

Vantaan Energian Senior trader Juha-Pekka Paunu arvioi hintavaihtelujen lisääntyvän Suomessakin uusiutuvien energiamuotojen käyttöönoton ja mm. tuulivoimarakentamisen myötä. Hän uskoo myös yritysten kiinnostuvan aiheesta, kustannussyistä.

”Hintavaihtelut eivät toistaiseksi ole olleet Suomessa niin merkittäviä, että yritykset olisivat vielä heränneet kiinnittämään asiaan huomiota. Uskon, että tämä muuttuu hintavaihtelujen lisääntyessä. Yrityksille, joiden toiminnassa energiankulutuksen ajoituksessa on joustomahdollisuuksia, lisääntyvät tuntihintavaihtelut ovat mahdollisuus merkittäviinkin kustannussäästöihin.”

Sähkönkäytön suunnittelulla on yksittäisen asiakkaan säästöjen lisäksi merkitystä myös päästöjen kannalta. Hintapiikkien aikaan tuotannossa ovat mukana eniten päästöjä tuottavat tuotantolaitokset.

Käyttökeskuksen päällikkö Jani Asikaisen mukaan hintavaihteluihin sopeutuminen laskisi kaikkien energialaskuja. ”Jos joustoon kykenevä kulutus saadaan paremmalla suunnittelulla siirrettyä kustannustehokkaampaan ajankohtaan, kaikki säästävät.”

Jouko Lampila | Lähde: Vantaan Energia