Vesivoiman potentiaali on 33% maailman koko energiantarpeesta

Vesivoiman potentiaali on 33% maailman koko energiantarpeesta

Delftin teknisen yliopiston tutkijat Hollannissa ovat laskeneet yksityiskohtaisesti vesivoiman maailmanlaajuisen potentiaalin.

Delftin tutkijat käyttivät mallia, jossa yhdistettiin erilaisia geografisen tiedon järjestelmiä ja simuloitiin maailmanlaajuinen potentiaali vesivoimalla tuotetulle sähkölle. Malliin otettiin maailman kaikki joet, joiden virtaama on enemmän kuin 100 litraa sekunnissa. Tuloksena oli valtava tietokanta maailman jokiverkostosta.

Geografista tietoa käytettiin kartoittamaan noiden jokien kaltevuus, tavoitteena päätellä soveliaat sijoituspaikat vesivoimaloille. Tutkimus antaa kuvan vesivoiman jakautumisesta maailmassa ja energiamäärästä, joka teoreettisesti voitaisiin tuottaa tietyllä alueella.

voimalapaikat

Vesivoimakartan kuva on 4 000 pikseliä leveä, joten yksityiskohdat erottuvat siitä kohtuullisen hyvin. Klikkaa kuvaa suurentaaksesi sen.

Korvataan fossiiliset

Vesivoima voisi potentiaalisesti korvata merkittävän osan tällä hetkellä fossiilisilla polttoaineilla tuotettavasta energiasta. Tämä tutkimus on ensimmäinen laatuaan ja esittää yksityiskohtaisesti vesivoiman potentiaalin kullakin alueella, huomioiden maailman kaikkien jokien korkeuserot ja virtaaman.

Vesivoiman teoreettinen kokonaismäärä on noin 52 petawattituntia vuodessa (PWh, miljoona miljoonaa), jakautuneena 11,8 miljoonaan paikkaan. Tämä vastaa noin 33% maailman koko vuotuisesta energiantarpeesta, joka vuonna 2011 oli 164 PWh. Nykyiset vesivoimalaitokset tuottavat 3% tästä energiamäärästä.

Täm yksityiskohtainen data antaa paikallisille viranomaisille ja yhtiöille mahdollisuuden löytää sopivia paikkoja vesivoimaloiden rakentamiselle, erityisesti paikkoja, joissa pienemmät voimalat voisivat toimia hyvin.

Jouko Lampila | Lähde: Delftin tekninen yliopisto