Aurinko houkuttelee sijoittajia enemmän kuin hiili, kaasu ja ydinvoima yhteensä

Frost & Sullivan -yhtiön analyytikot arvioiva energiainvestointien nousevan tänä vuonna 243 miljardiin US-dollariin, aurinkosähkö niistä suurimpana.

Raportin mukaan aurinkosähkö on nopeimmin kasvava investointikohde, seuraavana on tuulienergia. Muut kuin vesivoimaan liittyvät uusiutuvan energian investoinnit nousevat raportin mukaan 65 prosenttiin maailmanlaajuisista energiainvestoinneista vuoteen 2020 mennessä.

Raportissa tutkitaan energiamarkkinoiden kehitystä, investointeja ja alueellista kasvua. Tämän vuoden investoinneiksi uusiutuvaan energiaan päätellään 243,1 miljardia US-dollaria, josta aurinkosähkön investoinnit ovat 141,6 Mrd USD. Seuraavaksi suurin investointikohde on tuulivoima.

Vaikka aurinkoenergian hinnat jatkavat laskuaan, samoin kuin tuulivoiman, investoinnit uusiutuvaan tuotantoon kukoistavat perinteiseen energiantuotantoon investointien kustannuksella. Puhdas energia tarjoaa yhä enemmän kannattavia investointimahdollisuuksia ja hyötyy vakaasti kehittyvästä lainsäädännöllisestä tuesta kautta maailman, todetaan raportissa.

Vuoteen 2020 mennessä kattavat muut kuin vesivoimaan liittyvät uusiutuvan energian investoinnit analyytikoiden mukaan 65% kaikista energiantuotannon investoinneista, veturinaan suuret aurinkoenergian investoinnit Intiassa, Kiinassa ja muilla kehittyvillä markkinoilla. Pelkästään Intiassa nähdään raportin mukaan vuotuinen 24% kasvu puhtaaseen energiaan vuoteen 2020 asti.

Markkinoiden kehittyessä ja laajentuessa joutuvat osalliset kehittämään innovatiivisia liiketoimintamalleja, tarjoamaan asiakaslähtöisiä ratkaisuja ja luomaan joustavia sijoitusmalleja – asioita, joita erityisesti aurinkoenergian teollisuudessa on viime vuosina nähty.

Euroopassa uusiutuva energia kaappaa 73,4% energiantuotannon investoinneista tänä vuonna. Maailmanlaajuisesti hiilivoiman kapasiteetti kasvaa vuonna 2017, mutta investoinnit ovat selkeästi laskevalla uralla, kertoo raportti. Energiayhtiöt kautta maailman hakevat yhä enemmän myös energianhallintaan liittyviä ratkaisuja sekä tuotannon että kulutuksen puolella. Tämä on jälleen yksi alue, jossa aurinkoenergialla on erityisen suuri rooli.

– Digitalisaatiolla on mahdollisuuksia parantaa tehokkuutta ja avata uusia ansaintamahdollisuuksia sellaisilla alueilla kuin kysyntäjousto, sähköyhtiö energiapalveluyrityksenä, ennakoiva ja reaaliaikainen analytiikka, sähköautosta verkkoon sekä virtuaaliset voimalat ja mikroverkot, sanoo Frost & Sullivanin johtava konsultti Jonathan Robinson. – Toteutuminen vie kuitenkin paljon aikaa ja vaatii merkittäviä investointeja.

– Kun uusiutuvan ja hajautetun energian markkinat kypsyvät, tulee käyttöön suuri määrä huoltoa tarvitsevia laitteita. Myös tämä tarjoaa kiinnostavia kasvumahdollisuuksia alan käyttö- ja huoltoyrityksille.

Jouko Lampila | Lähde: Frost & Sullivan