Uuteen Lippulaivaan maailman suurin kauppakeskuksen maalämpövoimala

Uuteen Lippulaivaan maailman suurin kauppakeskuksen maalämpövoimala

Citycon rakennuttaa Espooseen uuden kauppakeskus Lippulaivan. Kiinteistön käyttämä lämmitys ja viilennys saadaan kallioperästä uusiutuvan geoenergian avulla, joka ei aiheuta hiilipäästöjä.

Lippulaivan ratkaisu tarkoittaa lisäksi paikallisesti tuotettua energiaa, sillä koko laitoksen tuottama lämmitys- ja viilennysenergia käytetään Lippulaivassa. Järjestelmä tekee Lippulaivasta lähes omavaraisen lämmityksessä ja viilennyksessä.

Omavaraisuutta ja ympäristöystävällisyyttä

Citycon toteuttaa hankkeen yhdessä energiayhtiö Advenin kanssa, joka vastaa energialaitoksen suunnittelusta, investoinnista, rakennuttamisesta ja käytön aikaisesta operoinnista. Lippulaivan yhteyteen rakennettava projekti on tiettävästi maailman suurin liiketilakiinteistön yhteyteen toteutettu maalämpö ja -viilennyslaitos. Lämpöpumppujen kokonaisteho on noin 4000 kW, mikä vastaa 500 omakotitalon maalämpöjärjestelmän tehoa.

Kauppakeskuksessa viilennystä tarvitaan paljon. Lämpimien kuukausien lisäksi päivittäistavarakauppojen kylmälaitteiden viilennys on tärkeää kaikkina vuodenaikoina. Aiemmin Lippulaiva on viilennetty puhaltamalla lauhdelämpö ilmaan, mutta jatkossa lauhdelämpö saadaan talteen ja kierrätykseen varastoimalla se kallioon.

”Geoenergian avulla viilennys tuotetaan paikallisesti ja ympäristöystävällisesti. Saamme lauhduttimet pois kauppakeskuksen katolta, jolloin se vapautuu esimerkiksi viherrakentamiselle, aurinkopaneeleille tai ihmisten käyttöön. Kolmas tärkeä näkökulma on jatkuvasti nouseva energian hinta; geoenergialaitos tuo meille omavaraisuutta ja ennustettavuutta energian hintaan”, Cityconin hankekehitysjohtaja Heikki Alén sanoo.

Kallio toimii energiavarastona

Lippulaivan kallioperään porataan 170 geokaivoa, jotka kukin ulottuvat noin 300-350 metrin syvyyteen. Kaivojen kokonaispituus on 50 kilometriä. Järjestelmän tuottama energia riittää kattamaan valtaosan uuden kauppakeskus Lippulaivan lämmitys- ja viilennystarpeesta. Kauppakeskuksen vuokrattava pinta-ala on 42 000 neliömetriä, tämä vastaa yhteensä 57 000 suuruista bruttoalaa. Näiden lisäksi järjestelmän kapasiteetti kattaa muun muassa pysäköintihallin ja palvelukerrosten tiloja.

”Kun kalliosta otetaan kesäaikana viilennystä, sinne siirtyy samalla lämpöä. Kallioperä toimii akkuperiaatteella: kesän aikana kallioon varastoitu lämpö voidaan hyödyntää lämmityskauden aikana kiinteistön lämmitykseen” Advenin liiketoimintajohtaja Timo Koljonen kertoo laitoksen toimintaperiaatteesta.

Geokaivojen poraaminen alkoi toukokuun alussa ja työ jatkuu vuoteen 2018 asti. Työt rytmitetään aikataulullisesti Lippulaivan uuden kauppakeskuksen rakennustöiden kanssa.

”Espoon arvoihin on kirjattu vastuullinen edelläkävijyys. Olemme sitoutuneet kehittämään Espoota sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävästi. Espoo onkin kansainvälisen vertailututkimuksen mukaan Euroopan kestävin kaupunki ja haluamme säilyttää tämän aseman myös jatkossa. Cityconin maalämpölaitos on erinomainen esimerkki kaupungin strategian mukaisesta ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijyydestä”, Espoon kaupungin teknisen toimen johtaja Olli Isotalo sanoo.

Jouko Lampila | Lähde: Citycon