Tekesin ja Finpron Älykäs energia -ohjelma tukee suomalaisia yrityksiä

Tekesin ja Finpron yhteinen uusi Team Finland -ohjelma Älykäs energia tukee Suomen roolia älykkäiden energiaratkaisujen edelläkävijänä ja testialustana.

Energia-ala on globaalisti voimakkaassa murroksessa. Keskeisiä muutostekijöitä ovat muun muassa hajautettu uusiutuva energiantuotanto, digitalisaatio, kaupungistuminen sekä kuluttajan roolin kasvaminen. Muutokset avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille.

– Älykäs energia -ohjelman tavoitteena on synnyttää uutta liiketoimintaa suomalaisille yrityksille ja luoda kansainvälisiä toimijoita houkuttelevia testialustoja. Suomalaiset yritykset halutaan pääarkkitehdeiksi luomaan tulevaisuuden älykästä ja joustavaa energiajärjestelmää, sanoo ohjelman valmistelusta vastannut Tekesin johtava asiantuntija Pia Salokoski.

– Elämme tällä hetkellä keskellä energia-alan murrosta. Suomalaisyrityksille on välttämätöntä kehittää palveluitaan ja tuotteitaan lähitulevaisuuden asiakastarpeita vastaaviksi. Ohjelma tarjoaa tähän hyvän ponnahduslaudan, sanoo Helena Sarén, ohjelmajohtaja Finpron bio- ja cleantech-toimialalta.

Ohjelmassa Tekes rahoittaa yritysten vientiin tähtääviä innovaatioita sekä yritysten kyvykkyyksien kehittämistä kansainvälisille markkinoille. Finpro auttaa yrityksiä kansainvälisille markkinoille pääsyssä, asiakkaiden tunnistamisessa ja kansainvälisen rahoituksen hakemisessa. Ohjelma tukee myös yritysverkostojen synnyttämistä.

Ekosysteemit kasvattamaan suomalaisen osaamisen vientiä

Älykäs energia -ohjelmassa panostetaan yksittäisten yritysten lisäksi laajempiin kokonaisuuksiin eli ekosysteemeihin. Näin luodaan uusia mahdollisuuksia, jotka kasvattavat suomalaisen osaamisen vientiä tärkeillä alueilla kuten energiatehokkuus, kestävät ja älykkäät energiajärjestelmät, niihin liittyvät tuotteet ja palvelut sekä resurssiviisaat ja käyttäjien tarpeista lähtevät ratkaisut.

Ohjelma haastaa energia-alan yrityksiä hyödyntämään digitalisaatiota, IoT:ta, keinoälyä sekä kehittämään alalle uutta liiketoimintaa ja liiketoimintamalleja. Pk-yrityksiä autetaan kytkeytymään testialustoihin ja kehittämään osaamistaan myös alan tutkimuslaitosten kanssa. Älykäs energia -ohjelmassa toteutettujen alustojen ja verkostojen kautta houkutellaan kansainvälisiä sijoittajia Suomeen.

Älykäs energia -ohjelma jatkuu vuoteen 2021. Ohjelman rahoitus on 100 miljoonaa euroa, josta puolet tulee Tekesistä ja puolet ohjelmaan osallistuvilta yrityksiltä.

Jouko Lampila | Lähde: Tekes