Skangasille suuri LNG-bunkrausalus

Skangasille suuri LNG-bunkrausalus

Kaikkien aikojen ensimmäinen Euroopassa rakennettu nesteytetyn maakaasun eli LNG:n bunkraus- ja jakelualus Coralius kastettiin 22 päivä toukokuuta 2017. Tulevaisuudessa alus voi toimia myös nesteytetyn biokaasun jakelussa.

Sekä rikkidioksidi- että typenoksidipäästöt vähenevät LNG:tä (Liquefied Natural Gas) käytettäessä huomattavasti muihin meriliikenteen polttoaineisiin verrattuna, ja LNG:tä pidetään merenkulkualalla kaikkein käyttökelpoisimpana polttoainevaihtoehtona kun tavoitteena on vähentää päästöjä. Uusi bunkrausalus parantaa merkittävästi LNG:n saatavuutta meriliikennekäyttöön Skandinaviassa.

Maakaasua ja biokaasua

LNG on fossiilista polttoainetta siinä missä polttoöljykin, mutta LNG:n hiilidioksidipäästöt tuotettua energiayksikköä kohden ovat pienemmät kuin öljyssä. Maakaasu on lähes kokonaan metaania, joka on oleellisesti hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu. Tämän vuoksi on oleellista, että metaania käsiteltäessä sitä ei pääsisi vapautumaan ilmakehään.

Biokaasu on käytännössä aivan samaa metaania kuin maakaasukin, mutta tuotettu yleensä hapettomassa käymisessä uusiutuvasta biomassasta tai esimerkiksi kaatopaikoilla. Toinen mahdollisuus metaanin tuottamiseen on hajottaa vettä vedyksi ja hapeksi ja tämän jälkeen metanoida vety lisäämällä siihen hiilimolekyyli – vaikkapa hiilidioksidista. Tämä prosessi voidaan toteuttaa esimerkiksi puhtaalla aurinkosähköllä.

Perusrakenteet maakaasun käsittelyä, nesteytystä ja jakelua varten luovat pohjaa tulevaisuuden siirtymiselle biokaasun tai synteettisen metaanin käyttöön merenkulun ja muun liikenteen polttoaineena.

Sujuvaa kaasun jakelua

Skangasin bunkrausalus Coraliusin kastoi Skangasin hallituksen puheenjohtaja ja Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen. Coraliuksen omistajat Anthony Veder ja Sirius Shipping tilasivat aluksen vuonna 2015, ja se rakennettiin Hollannissa Royal Bodewesin telakalla. Uusi alus tarjoaa LNG-bunkrauspalveluja Gasumin tytäryhtiölle Skangasille ja operoi lähinnä Pohjanmerellä, Skagerrakin alueella ja Itämerellä parantaen Skangasin kykyä palvella asiakkaita satamissa kaikkialla Pohjoismaissa.

Coraliuksen jääluokitus on 1A, ja se on suunniteltu suurten LNG-erien turvalliseen ja nopeaan siirtoon laivasta laivaan. Alus on varusteltu huippuluokan LNG-bunkrauslaitteistolla, ja sen tasainen työskentelykansi on suunniteltu erityisesti mahdollistamaan turvallisen tankkauksen alusten ollessa rinnakkain. Siinä on myös erityisrakenteiset vintturit nopeaa ja turvallista kiinnittymistä varten.

Coralius on rakennettu noudattaen merenkulun kaasupolttoaineen turvallista ja vastuullista käyttöä edistävän Society for Gas and Marine Fuel (SGMF) -järjestön ohjeistusten mukaisesti.

Teknisiä tietoja Coraliuksesta

Pituus: 99,60 m
Leveys: 17,95 m
Syväys: 5,8 m
LNG-kapasiteetti: 5 800 m³
Nopeus: 13,5 solmua

Jouko Lampila | Lähde: Skangas