Puuta paloi viime vuonna ennätysmäärä

Puuta paloi viime vuonna ennätysmäärä

Puupolttoaineet olivat vuonna 2016 Suomen tärkein energialähde kattaen energian kokonaiskulutuksesta 26 prosenttia.

Lämpö- ja voimalaitoksissa käytettiin kiinteitä puupolttoaineita vuonna 2016 kaikkiaan 19,3 miljoonaa kiintokuutiometriä. Käyttö kasvoi edellisvuodesta kuusi prosenttia ja oli suurin tähän mennessä tilastoitu. Myös puupolttoaineiden kokonaiskulutus saavutti viime vuonna kaikkien aikojen ennätyksen.

Metsähaketta käytettiin edellisvuoden malliin

Merkittävin lämpö- ja voimalaitosten käyttämä kiinteä puupolttoaine oli metsähake. Sen kulutus lisääntyi edellisvuodesta yhden prosentin päätyen 7,4 miljoonaan kuutiometriin.

– Metsähakkeen käyttö sähkön ja lämmön yhteistuotannossa jatkoi edelleen laskuaan. Se supistui vuotta aiemmasta kuudella prosentilla 4,5 miljoonaan kuutiometriin, kertoo yliaktuaari Esa Ylitalo Luonnonvarakeskuksesta.

Hänen mukaansa pelkässä lämmöntuotannossa metsähakkeen käyttö sen sijaan kasvoi 14 prosenttia saavuttaen 2,9 miljoonaa kuutiometriä. Yhdessä pientaloissa poltetun metsähakkeen kanssa kokonaiskäyttö ylsi 8,1 miljoonaan kuutiometriin.

Pienpuu merkittävin metsähakkeen raaka-aine

Yli puolet eli 3,9 miljoonaa kuutiometriä laitosten kuluttamasta metsähakkeesta valmistettiin pienpuusta eli karsitusta ja karsimattomasta rangasta. Seuraavaksi eniten, 2,5 miljoonaa kuutiometriä, käytettiin hakkuutähteitä. Kantoja metsähakkeen raaka-aineena kului 0,8 ja metsäteollisuustuotteiden valmistukseen kelpaamatonta järeää runkopuuta 0,3 miljoonaa kuutiometriä.

 Kiinteiden-puupolttoaineiden-kaytto-lampo-ja-voimalaitoksissa-2016-milj

Sivutuotteiden energiakäyttö kasvussa

Metsäteollisuuden sivutuotepuuta laitoksissa käytettiin kahdeksan prosenttia enemmän kuin edellisvuonna, yhteensä 10,9 miljoonaa kuutiometriä. Eniten poltettiin kuorta, joka kattoi sivutuotepuusta lähes 70 prosenttia eli 7,3 miljoonaa kuutiometriä. Lähes kaikkien kiinteiden puupolttoaineiden käyttö kasvoi edellisvuodesta. Suhteellisesti eniten lisääntyivät puupellettien ja -brikettien (31 prosenttia lisäystä) ja kierrätyspuun käyttö (29 prosenttia lisäystä).

Kiinteiden puupolttoaineiden kulutus oli suurinta Keski-Suomen maakunnan alueella. Metsähaketta paloi eniten Uudellamaalla ja metsäteollisuuden sivutuotepuuta Etelä-Karjalassa.

 Pääotsikko

Puun energiakäyttö ennätystasolla 2016

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan puupolttoaineita kului vuonna 2016 energiantuotannossa ennätysmäärä, kaikkiaan 96 terawattituntia (TWh). Puupolttoaineiden kokonaiskulutuksesta lämpö- ja voimalaitosten kiinteät puupolttoaineet kattoivat 37 TWh, mustalipeän poltto 41 TWh, puun pienkäyttö 17 TWh ja muut puupolttoaineet 2 TWh. Puupolttoaineet olivat merkittävin energialähde kattaen energian kokonaiskulutuksesta 26 prosenttia.

Jouko Lampila | Lähde: Luonnonvarakeskus | Otsikkokuva: Erkki Oksanen / Luke