Uusiutuvan dieselin käyttö työkoneissa pienentää pienhiukkaspäästöjä parhaimmillaan lähes 60 prosenttia

Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) johdolla tehty tutkimus osoittaa, että uusiutuvan dieselin käyttö työkoneissa vähentää tehokkaasti polttoaineen käytöstä aiheutuvia pienhiukkaspäästöjä.

100-prosenttisella Neste MY Uusiutuvalla dieselillä pienhiukkaspäästöt vähenivät sekä hiukkasten kappalemäärän että erityisesti niiden massan osalta lähes kaikissa työkoneen käyttövaiheissa.

”Tässä tutkimuksessa uusiutuvan dieselin käyttö työkoneissa vähensi pienhiukkaspäästöjä niiden massalla mitattuna keskimäärin 35 prosenttia ja parhaimmillaan lähes 60 prosenttia. Näin merkittävästi pienemmillä päästöillä on valtava merkitys sekä työkoneen käyttäjälle että sen lähiympäristössä liikkuvalle”, kertoo hankkeeseen Nesteeltä osallistunut tutkija sekä polttoaine- ja moottoriasiantuntija Jukka Nuottimäki.

”Uusiutuvan dieselin käytöstä saatavat hyödyt työkoneissa – kuten esimerkiksi kadunlakaisukoneissa, kaivinkoneissa tai lumiauroissa – ovat keskimäärin vieläkin suuremmat kuin henkilö- ja kuorma-autoissa. Tämä johtuu siitä, ettei työkoneissa ole tyypillisesti uusimpien henkilö- tai kuorma-autojen kaltaista päästöjen jälkikäsittelylaitteistoa”, TTY:n tutkijatohtori Panu Karjalainen selventää.

119245

Taustaa tutkimuksesta ja siinä käytetystä polttoaineesta

Tutkimuksessa mitattiin kahden eri kokoluokan työkoneen lähipäästöjä todellista työkäyttöä simuloivissa testeissä, joissa työkoneet käyttivät sataprosenttista Neste MY uusiutuvaa dieseliä. Testit sisälsivät muun muassa kuorman lastaamista sekä työkoneella ajamista ilman kuormaa ja kuormattuna. Vertailukohtana käytettiin eurooppalaisen dieselstandardin EN 590 vaatimukset täyttävää perinteistä fossiilista dieseliä, jossa on standardin asettaman rajan mukaisesti 7 prosenttia perinteistä biodieseliä.

Tutkimuksen mittaustulokset julkaistaan osana laajempaa tutkimusraporttia syksyllä 2017. Tutkimushankkeessa oli TTY:n lisäksi myös Teknologian tutkimuskeskus VTT:n sekä Nesteen tutkijoita ja asiantuntijoita.

Jouko Lampila | Lähde: Neste