BioGTS Oy toimittaa biokaasulaitoksen Mikkeliin

BioGTS Oy toimittaa biokaasulaitoksen Mikkeliin

Biosairila Oy on tänään tehnyt toimitussopimuksen BioGTS Oy:n kanssa biojalostamolaitoksen toimittamisesta. Biojalostamolaitoksen sijoituspaikka on Metsäsairilan jätekeskuksen alueella Mikkelissä.

Toteutettavan biojalostamon tavoitteena on hyödyntää Mikkelin talousalueen bio- ja vihermassoja liikennebiokaasun sekä kierrätysravinteiden tuotannossa.

BioSairila Oy:n liikennebiokaasun tuotanto tarjoaa mahdollisuuden siirtyä päästöttömään autoiluun Mikkelin alueella. Laitoksen tuottama kaasumäärä riittää yli 1 000 henkilöauton vuotuiseen tarpeeseen. Liikennebiokaasun tankkausasemien verkosto Mikkelin seudulla laajenee jo syksyllä 2017, kun BioSairila Oy avaa liikennebiokaasun jakeluaseman Mikkeliin Graanin liikekeskuksen yhteyteen. Alkuvaiheessa liikennebiokaasu tuotetaan BioHauki Oy:n Haukivuoren biojalostamolla.

Valtakunnallisesti liikennebiokaasu on tunnistettu merkittäväksi alueelliseksi kiertotalouden voimavaraksi ja useita laitoksia on toiminnassa, rakenteilla ja suunnitteilla. Suomen ja EU:n tavoitteena on lisätä ympäristöystävällistä ja paikallista energian tuotantoa liikennepolttoaineisiin. EU:n tavoitteena on saada kattava 150 km välein oleva tankkausverkosto kaasumaisille liikennepolttoaineille vuoteen 2020 mennessä. Hallitusohjelmassa on tavoitteena nostaa liikenteen uusiutuvien polttoaineiden osuus 40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Lisäksi EU-direktiivit edellyttävät jätemateriaalien lajittelua ja kierrätystä. Kaatopaikalla orgaanisen jätteen loppusijoitus on kiellettyä. Tällä hetkellä Metsäsairilan jätekeskuksella käsitellään biojätteitä ja jätevesilietettä kompostointilaitoksella, tuottaen viherrakentamiseen käytettäviä multatuotteita. Tulevaisuudessa biojätteistä saadaan paras hyöty tuottamalla liikennebiokaasua ja lisäksi käsittelyjäännöksestä jalostetaan arvokkaita kierrätysravinteita. Rakennettava biojalostamo mahdollistaa myös kaatopaikkakaasun käyttämisen liikennebiokaasun tuotannossa. Biojalostamo mahdollistaa käsittelyjäännöksen laatujen erottelun luomulannoitteiden tuottamiseksi sekä multatuotteiden jalostamiseksi.

Biojalostamon rakentaminen Metsäsairilan jätekeskuksen alueella alkaa syksyllä 2017. Laitos on toimintavalmis alkuvuonna 2019. Laitoksen investoinnin kokonaiskustannus on noin 9,7 Meur. Biojalostamolle on myönnetty Työ- ja Elinkeinoministeriön kärkihanketukea 3,4 Meur. Hankkeen toteutuksesta järjestettiin kansainvälinen tarjouskilpailu, ja saatujen tarjousten perusteella biojalostamon toteuttajaksi valittiin kotimainen BioGTS Oy. BioGTS Oy:n toimittaman biokaasulaitoksen käyttöönotto on parhaillaan meneillään myös Mustankorkea Oy:n jäteasemalla Jyväskylässä.

Jouko Lampila | Lähde: BioGTS