Tilastokeskus: uusiutuvan energian käyttö jatkoi kasvuaan vuonna 2017

Uusiutuvan energian kokonaiskulutus nousi 36 prosenttiin energian kokonaiskulutuksesta. EU:n tavoitteiden mukaisesti laskettuna osuus kokonaisloppukulutuksesta nousee yli 40 prosentin, kun Suomen tavoite vuodelle 2020 on 38 prosenttia*.

Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 1,36 miljoonaa terajoulea (TJ) vuonna 2017, mikä vastasi prosentin laskua edellisvuoteen verrattuna. Sähkön kulutus oli 85,5 terawattituntia (TWh) eli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Uusiutuvien energianlähteiden käyttö jatkoi kasvuaan ja niiden osuus nousi ennätykselliseen 36 prosenttiin energian kokonaiskulutuksesta. Uusiutuvan energian osuus on noussut lähes 10 prosenttiyksikköä 2010-luvulla. Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käyttö väheni 5 prosenttia ja vastaavasti energiantuotannon hiilidioksidipäästöt vähenivät 5 prosenttia vuonna 2017.

ehk_2017_04_2018-03-28_tie_001_fi_001

Energian kokonaiskulutus ja hiilidioksidipäästöt Suomessa vuosina 1990–2017. 2017 on ennakollinen tieto. Kaavio: Tilastokeskus.

Vuonna 2017 uusiutuvien energianlähteiden kulutus noin 6 prosenttia ja niiden osuus energian kokonaiskulutuksesta oli ennätykselliset 36 prosenttia. Puupolttoaineiden kulutus kasvoi 3,5 prosenttia ja ne pysyivät Suomen merkittävimpänä yksittäisenä energianlähteenä 27 prosentin osuudella. Kasvu johtui metsäteollisuuden sivutuotteiden ja jätepuun polton lisääntymisestä. Uusiutuvista energianlähteistä suhteellisesti eniten kasvoi tuulivoima, jonka tuotanto nousi jopa 57 prosenttia. Energian kokonaiskulutuksessa tuulivoiman osuus on edelleen pieni, 1,3 prosenttia. Tieliikenteessä käytettyjen biopolttoaineiden määrä kääntyi jälleen nousuun edeltävän vuoden laskun jälkeen.

Tilastokeskuksen koko julkaisu lukuisine asiaa havainnollistavine grafiikkoineen löytyy TÄÄLTÄ

* EU:n tavoitteet uusiutuvalle energialle määritellään suhteessa energian kokonaisloppukulutukseen. Se saadaan, kun kokonaiskulutuksesta vähennetään energian siirto- ja muuntohäviöt.

Jouko Lampila | Lähde: Tilastokeskus