Yritysten viesti ministereille: lisää älyä pohjoismaisille energiamarkkinoille

Yritysten viesti ministereille: lisää älyä pohjoismaisille energiamarkkinoille

CLC Ry (Climate Leadership Council) on merkittävien yritysten ja organisaatioiden yhdistys, jonka jäsenet näyttävät tietä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa ja kestävää kehitystä sekä Suomessa että ulkomailla.

Pohjoismaista pitää kehittää maailman älykkäin vähäpäästöisen energian markkina-alue. Näin vastataan ilmastonmuutoksen haasteisiin sekä rakennetaan Pohjoismaiden tulevaisuuden kilpailukykyä, toteaa yrityksiä, yliopistoja, tutkimuslaitoksia ja kaupunkeja edustava Climate Leadership Coalition EHDOTUKSESSAAN Pohjoismaiden hallituksille ja alan toimijoille.

Pohjoismaiden energiaministerit kokoontuivat eilen tiistaina 22.5. keskustelemaan yhteisten energiamarkkinoiden kehittämisestä Jorma Ollilan vuonna 2017 laatiman raportin pohjalta.

– Pohjoismaat ovat aiemminkin toimineet tiennäyttäjinä rajat ylittävän yhteistyön kehittämisessä energiamarkkinoilla ja hyötyneet yhteistyöstä monin tavoin. Nyt tarvitsemme yhtenäistä visiota Nord Pool -markkina-alueen tulevaisuudesta, Jorma Ollila toteaa. Ollila on CLC:n henkilöjäsen ja on ollut mukana laatimassa ehdotusta.

Energiamarkkinoilla on kovat muutospaineet ja lukuisia haasteita, kuten sähkön tuotannon ja kysynnän hallinnointi sääriippuvaisen sähköntuotannon lisääntyessä.

– Merkittävä haaste on myös monien eri toimintojen sähköistyminen. Liikenne, lämmitys ja jäähdytys sekä teollisuuden prosessit tulevat uudella tavalla osaksi sähkömarkkinoita ja samalla energian tuottajien ja kuluttajien roolit muuttuvat. Tarvitaan uutta lainsäädäntöä, liiketoimintamalleja ja markkinapaikkoja, ja nämä on järkevintä suunnitella yhteispohjoismaisella tasolla, toteaa CLC:n kehitysjohtaja Kaisa Hernberg, joka vastaa yhdistyksen energia-alan hankkeista.

Yritykset toivovat hallitusten panostavan yhteisiin standardeihin, joustoratkaisujen verotuksen yhtenäistämiseen, energia palveluna -liiketoimintamallien mahdollistamiseen, julkisen infrastruktuurin avaamiseen innovaatioalustoiksi sekä sähkönsiirtoverkkojen vahvistamiseen ja kehittämiseen.

– Uusia teknologioita, ratkaisuja ja palveluja kehitetään Pohjoismaissa todella paljon. Nyt tarvitaan kokoavaa otetta, jotta uudistukset eivät jää yksittäisten kohteiden tasolle vaan koko markkina-alue kehittyy ja syntyy vientikelpoisia innovaatioita, CLC:n toiminnanjohtaja Jouni Keronen toteaa.

– Pohjoismaiselle yhteistyölle on nyt erityinen tarve ja sosiaalinen tilaus. Energia-alan harmonisointi loisi mielenkiintoisen pohjoismaisen markkinan, kuten aikanaan Nordpool. Pohjoismaisten energiatehokkuuteen ja digitalisointiin liittyvät standardit poikkeavat toisistaan, mutta yksityiskohtainen tilannekuva puuttuu. EU:n ja omien strategioiden aiheuttaman työkuorman johdosta, pohjoismaiseen kehitykseen ei ole riittävästi osaavia ja dedikoituja resursseja. CLC ehdottaa työryhmän muodostamista, jonka rahoitus tulisi yhteispohjoismaiselta, julkiselta ja yksityiseltä sektorilta, toteaa Henrik Ehrnrooth, Climate Leadership Coalition hallituksen puheenjohtaja.

Jouko Lampila | Lähde: CLC