Aurinko alkaa paistaa myös Savosolarille?

Aurinko alkaa paistaa myös Savosolarille?

Savosolar Oyj on kamppaillut pitkään liiketoimintansa kehittämisen ja kauppojen saamisen kanssa. Nyt alkaa nähtävästi kotiutua kunnollisen kokoisia kauppoja.

Mikkeliläinen Savosolar Oyj viettää ensi vuonna 10-vuotisjuhliaan. Yhtiöllä on vahvuutenaan erinomainen teknologia ja vakavaraisia omistajia, mutta taival ei ole näyttänyt helpolta.

Korkeaa suomalaista osaamista

Savosolar valmistaa aurinkokeräimiä, joilla auringon säteilyenergia siirretään nesteeseen lämmittämään haluttuja kohteita. Keräimet ovat tasokeräimiä ja Savosolar on keskittynyt valmistamaan 15 neliömetrin kokoisia teollisen luokan keräimiä, joita käytetään esimerkiksi aluelämpölaitosten lämmön tuottamiseen.

Savosolarin keräinten keskeisin ominaisuus on pinnoitustekniikassa, joka tekee mahdolliseksi pinnoittaa valmiiksi kootun keräinelementin kokonaisena. Myös itse pinnoitusmateriaali edustaa alan parasta osaamista ja tuottaa erittäin korkean hyötysuhteen.

Vain 18 kuukautta yhtiön perustamisen jälkeen Savosolar voitti arvostetun Intersolar Award -aurinkoenergiapalkinnon.

Markkinat ovat maailmalla

Erinomaisen tuotteen kaupallistaminen on ollut raskasta. Suomessa ei aurinkokeräimille ole kysyntää käytännössä lainkaan, vaikka tekniikka täydentäisi erinomaisella tavalla maamme lukuisien pienehköjen aluelämpölaitosten energianhankintaa. Aurinkokeräinten aktiivisin käyttäjä näyttää olevan Tanska, joka on tähän asti ollut Savosolarin päämarkkina-alue. Asiasta löytyy vanhempi artikkelimme TÄÄLTÄ.

Välillä toiminnan kehittyminen on näyttänyt lupaavalta ja vuonna 2016 liikevaihto kipusi jo yli viiden miljoonan euron. Viime vuonna tuli kuitenkin romahdus, kun myyntiä kertyi vain alle miljoonan. Merkittävin syy romahdukseen oli Tanskan markkinoiden pysähtyminen valtion tukipäätösten lykkääntymisen vuoksi.

Aurinkoenergian kysyntä kuitenkin lisääntyy jatkuvasti – myös korkealla hyötysuhteella toimivan aurinkolämmön – ja Savosolarilla ollaan toiveikkaita. Yhtiö on toimittanut yli 50 000 neliömetriä keräimiä 18 maahan neljällä mantereella, teknologia ja tuotantokapasiteetti on kunnossa ja yhtiön tuotteiden maine hyvä.

Suuret tilaukset Ranskaan ja Tanskaan

Tänään Savosolar on tiedottanut kahdesta onnistumisesta kaupoissa, joita on hierottu jo pitkään:

Ranska: Kuten aiemmin on kerrottu, Savosolar ja newHeat SAS allekirjoittivat maaliskuussa 2018 sopimuksen Ranskan suurimman aurinkolämpöjärjestelmän kokonaistoimituksesta. Sopimuksen arvo on yli 2 miljoonaa euroa. Aurinkokeräinkentän toimitus on suunniteltu tapahtuvan kesän 2018 aikana.

Työt projektityömaalla ovat käynnistyneet ja newHeat SAS on maksanut Savosolarille noin 250 000 euroa kattamaan töiden aloittamisesta aiheutuvia kustannuksia. Savosolarin saama maksu on osoitus siitä, että asiakas vie hanketta vahvasti eteenpäin ja pyrkii pitämään alkuperäisen aikataulun, vaikka odottamattomien hallinnollisten syiden takia viimeisten virallisten asiakirjojen allekirjoitus on viivästynyt.

Tanska: Savosolar ja tanskalainen Grenaa Varmevaerk A.m.b.a. ovat solmineet lopullisen sopimuksen suuren aurinkolämpöjärjestelmän toimituksesta. Sopimuksen lopullinen arvo on noin 3,5 miljoonaa euroa sisältäen aurinkokentän, jonka koko on lähes 21 000 m2. Projekti on sekä arvoltaan että kooltaan Savosolarin tähänastisen historian suurin. Savosolar kertoi tarjouskilpailun voittamisesta 9.5.2018.

Sopimus kattaa aurinkolämpöjärjestelmän kokonaistoimituksen Grenaa Varmevaerkille. Järjestelmän rakentamisessa ja asennuksissa tehdään yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa, Savosolarin strategian mukaisesti. Valtaosa töistä tehdään pääosin tämän vuoden aikana. Luovutuksen on suunniteltu tapahtuvan helmikuun 2019 lopussa.

Toteutuuko ensi vuoden myyntitavoite?

Savosolarin tarjouskanta oli yhtiötiedotteen mukaan vuoden alussa noin 40 miljoonaa euroa ja tänään julkistetut sopimukset tuovat yli viisi miljoonaa euroa laskutusta, josta suurin osa ajoittuu tälle vuodelle. Muutakin on varmasti tulossa.

Yhtiön strategia on keskittyä erityisesti aloille, joilla on suuri kasvupotentiaali. Tällaisia ovat yhtiön mukaan kaukolämpömarkkinat ja prosessilämmön teolliset järjestelmät. Savosolarin tavoite on, että vuonna 2019 liikevaihto ylittää 20 miljoonan euron rajan.

Jouko Lampila | Lähde: Savosolar